A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjalid ja pürotehnika

Tehnilise Järelevalve Amet teeb riiklikku järelevalvet turule lastud lõhkematerjali, lõhkematerjalisektori ettevõtja, pürotehnilise toote käitleja tegevuse ning lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemise ning lõhkematerjali käitlemisega seotud objektide nõuetele vastavuse üle.

Mäetööstuses kasutatakse lõhketöid kaevandamise ettevalmistamisel, lisaks on laialt levinud lõhketööde kasutamine ehitustegevuses (hoonete varistamine, kommunikatsioonitrasside rajamine, jne).

Pürotehnilisi tooteid kasutatakse ilutulestike korraldamiseks, signaalvahenditena ja tehniliseks eriotstarbeks (autode turvavööde eelpingutid, turvapadjad, jne).

Lisaks Tehnilise Järelevalve Ametile teevad valdkonnas järelevalvet:

 • Politsei- ja Piirivalveamet
  Teostab järelevalvet lõhkematerjali ja pürotehnilise toote veo üle avalikult kasutatavatel teedel, lõhkematerjalitehase ja -lao valverežiimi ning pürotehnilise toote kasutamise üle vastavalt käesolevale seadusele. Lisaks võib Politsei- ja Piirivalve Amet teostada järelevalvet pürotehnilise toote müügikohtade ning pürotehnilise toote võõrandamise ja kasutamise nõuetest kinnipidamise üle.
   
 • Päästeamet
  Teostab järelevalvet lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemise kohtade tuleohutuse üle vastavalt päästeseadusele.
   
 • Tarbijakaitseamet
  Teostab järelevalvet pürotehnilise toote jaekaubanduse üle vastavalt tarbijakaitseseadusele.
   
 • Maksu- ja Tolliamet
  Teostab järelevalvet lõhkematerjali kolmandast riigist sisseveo ja kolmandasse riiki väljaveo üle vastavalt tollieeskirjadele tolliseaduse tähenduses.