A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:04

EST ENG RUS

Prindi

Riigilõuvumäärad lõhkematerjaliseaduse alusel tehtavate toimingute eest

(1) Lõhkematerjali käitlemisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 290 eurot.

(2) Lõhkematerjalitehase käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

(3) Lõhkematerjalilao käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

(4) Väljaspool lõhkematerjaliladu lõhkematerjali hoidmise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 385 eurot.

(5) Enamohtliku lõhketöö loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 195 eurot.

(6) Enamohtliku lõhketöö loa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(7) Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa või lõhkematerjali veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(8) Lõhkematerjali valdkonnas töötava isiku pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(9) Pürotehniku ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(10) Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(11) Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(12) Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.