A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:02

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjali veoluba

Lõhkematerjali veoloa taotlemine ja menetlemine on reguleeritud lõhkematerjaliseaduse §-s 47.

Lõhkematerjali veoloa taotlemise vorm (eestikeelne)
Lõhkematerjali veoloa taotlemise vorm (ingliskeelne)

Lõhkematerjali veoloa taotlemine ja menetlemine

Kui lõhkematerjali soovitakse vedada Eestis või Eestisse tuua mõnest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist, taotleb lõhkematerjali saaja selleks heakskiituTehnilise Järelevalve Ametilt.

Lõhkematerjali saajal tuleb veoloa saamiseks esitada järgmised andmed:

  • operaatorite nimed ja aadressid sellise täpsusega, et operaatoritega oleks võimalik kontakti saada ja kindlaks teha, kas saadetise saaja on õigustatud saadetist vastu võtma
  • lõhkematerjali kogus
  • lõhkematerjali täielik nimetus ja kirjeldus, lõhkematerjali identifitseerimist võimaldavad abinõud ning ÜRO numbrid
  • kui lõhkematerjal veetakse eesmärgiga lasta see turule, andmed lõhkematerjali nõuetele vastavuse kohta
  • veoviisi ja veo marsruudi kirjeldus
  • lähetamise ja saabumise eeldatav kuupäev
  • vajaduse korral riiki sisenemise ja riigist väljumise täpsed kohad

Tehnilise Järelevalve Amet annab veoloa või keeldub loa andmisest 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumise päevast arvates.