A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

Prindi

Seadmed inimeste tõstmiseks

Tõsteseade on masin, mis on mõeldud lasti (lastitõsteseade) või inimese (inimtõsteseade) või nii inimese kui lasti tõstmiseks või ümberpaigutamiseks (mitmeotstarbeline seade). Tõsteseade võib olla nii asukohale paigaldatud statsionaarne tõsteseade kui ka liikuvale alusele paigaldatud liikuv tõsteseade. Tõsteseadmeteks loetakse muuhulgas lifte, eskalaatoreid, liikurteid ja köisteid.

Lift on tõsteseade inimeste või kauba teisaldamiseks eri tasapindade vahel. Lift peab vastama ohutusnõuetele ning see peab olema pädeva asutuse poolt hinnatud ja tõendatud.

Köistee on tõsteseade, mis on ettenähtud inimeste teisaldamiseks piki liikumissuunda trosside abil. Eestis kuuluvad köisteede alla peamiselt suusatõstukid. Köistee puhul on oluline ohutusanalüüs, hindamaks selle kasutamisel esinevaid võimalikke riske ja ohte ning paigaldusprojekt.

Liikurtee ja eskalaator on inimeste teisaldamiseks mõeldud konveiertüüpi tõste- ja vedamisseade. Eskalaatorite tunnuseks on nn liikuvad trepiastmed, liikurteede puhul vedamisseadmeks olev liikuv lint. Eskalaatorid ja liikurteed on üldjuhul kasutusel kaubanduskeskustes ning lennujaamades, sadamates.

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib tõsteseadmete kasutamise ohutust seadme ohutuse seaduse alusel. Inimtõsteseadmete puhul on tegemist seadmetega, millele on ette nähtud kohustuslik auditi teostamine.