A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Koostööpartnerid

Arendus- ja järelevalvetegevus:

Sisekoostöö 

Väliskoostöö

SOOME:

ROOTSI:

LÄTI:

LEEDU:

  • Lietuvos Respublikos Valstybine darbo inspekcija (Tööinspektsioon): www.vdi.lt  
  • Valstybine ne maisto produktu inspekcija (Mittetoiduainete inspektsioon): www.inspekcija.lt  

Uuringud/projektid:

Euroopa Liidu komisjon:

Vastavushindamine:

EESTI:

SOOME:

Standardimine:

Eesti Standardikeskus: www.evs.ee  
Kõrgepinge tehniline komitee www.evs.ee/index.php3?lk=321  
Madalpinge tehniline komitee: www.evs.ee/index.php3?lk=268  
Masinaohutuse tehniline komitee www.evs.ee/index.php3?lk=367  
Ehituskonstruktsioonide projekteerimine www.evs.ee/index.php3?lk=231  
Eesti standardiks ülevõetud harmoneeritud standardid: www.evs.ee/index.php3?lk=254
Soome Standardimisliit SFS: www.sfs.fi