A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:13

EST ENG RUS

Prindi

Korduma kippuvad küsimused

Mida teha kui tarbija ei ole sideteenuse kvaliteediga või sideettevõtja tegevusega rahul?
Esmalt tuleks pöörduda oma pretensioonidega sideettevõtja poole võttes ühendust klienditeenindusega. 01. jaanuaril 2005 jõustunud elektroonilise side seaduse kohaselt peab lõppkasutaja teavitama sidevõrgu rikkest sideettevõtja rikketeenistust. Sideettevõtjal on kohustus rike kõrvaldada mõistliku aja jooksul pärast rikkest teadasaamist.

Liitumislepingu sõlmimise ja lepingutingimuste täitmisega seotud kaebuste, rikete kõrvaldamisele kehtestatud nõuete rikkumise, teenuse ebaseadusliku piiramise ja hädaabinumbriga ühenduse mittesaamise puhul võib tarbija pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Vajadusel lahendab Tarbijakaitseamet Teie kaebuse koostöös Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Tarbijakaitseameti kodulehekülg: www.tka.riik.ee

Mida teha kui sidevõrgu ülekoormuse, rikete või hooldustööde tõttu on häiritud helistamine hädaabinumbrile?
Kui ühenduse saamine hädaabi numbriga 112 on mobiiltelefoniga piirkonniti häiritud, soovitab Päästeamet kasutada eelkõige tavatelefoni või taksofoni, kust saab abi kutsuda ka telefonikaardita.

Kui lauatelefoni kasutamise võimalus puudub, tuleks eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart ning siis valida hädaabinumber 112 (telefon valib automaatselt kättesaadavaima vaba kõnekanali). Hädaabinumbrile saab helistada ka PIN koodi teadmata, sisestades kohe peale mobiiltelefoni sisselülitamist klaviatuurilt 112 ja vajutada helistamise klahvile.

Kas mobiiltelefoniteenuse kasutaja võib enese teadmata teha kõne läbi välisriigi sidevõrgu?
Jah. Riigi piiriäärsetel aladel liikudes võib tekkida olukord, kus mobiiltelefon (automaatse võrguvaliku ja avatud roaming-teenuse korral) valib automaatselt välisriigi mobiiltelefoniteenuse osutaja sidevõrgu. Eelkõige juhtub see siis, kui kohalik levi on nõrk või sidevõrk on üle koormatud. Ebameeldiv üllatus võib aga saabuda arve saamisel, kuna väljahelistatud ja ka vastuvõetud kõnede maksumus on arvestatud roaming-hinnaga. Käsitsi aktiveeritud võrguvaliku puhul automaatset võrguvahetust ei toimu.

Seega on soovitav piiriäärsetel aladel jälgida, millise võrgu teeninduspiirkonnas asute.

Mida teha, kui mobiil­telefon on varastatud?
Kõigepealt helista oma mobiiltelefoniteenuse osutajale ja palu blokeerida telefoni edasine kasutamine.

Mobiiltelefoniteenuse osutajad võtavad kõnesid vastu ööpäev läbi järgmistel telefonidel:

  • EMT klienditeenindus 123 või 639 7130
  • Bravocom 654 5545
  • Elisa 660 0600
  • Tele2 686 6866
  • Mobiiltelefoni vargusest tuleks kohe teatada ka politsei numbril 110

Vastuvõtja kulul on taksofonist võimalik helistada, valides 16116 (näiteks lapsel lapsevanema telefonile).

Mobiiltelefoniteenuse osutaja esindustes saab kadunud või varastatud mobiiltelefoni kanda "musta nimekirja", kui vormistatakse vastav avaldus. Selleks, et mobiiltelefoni kuuluvust tõendada, piisab peale telefoni dokumentide ka ostutžekist või müügipakendist.

Musta nimekirja kantud telefoni number jääb alles ja Te saate seda soovi korral ka edaspidi kasutada kui hangite uue SIM-kaardi.
 

Mida teha, kui mobiil­telefon on kaotatud?
Mobiiltelefoni kaotamise korral võiks proovida kasutada positsioneerimisteenust, et määrata kaotatud mobiiltelefoni ligikaudset asukohta. Positsioneerimisteenuse kasutamiseks peab mobiiltelefon olema sisse lülitatud ja selles peab asuma SIM-kaart. Täpsema teabe saamiseks võtta ühendust oma mobiiltelefoniteenuse osutajaga.

Kui mobiiltelefoni leida ei õnnestu, siis tuleks võimalikult kiiresti lasta sulgeda SIM-kaart.

Samuti võiks lasta kanda kaotatud mobiiltelefoni seerianumbri (IMEI-koodi) "musta nimekirja", et mittesoovitud isikud seda edaspidi kasutada ei saaks. Mobiiltelefoni IMEI koodi saab näha telefoni ekraanil kui valida *#06# ja see on soovitatav mobiiltelefoni kasutusele võtmisel kuhugile üles märkida.

Kui kaotatud mobiiltelefon peaks leitama, saab nii SIM-kaardi blokeeringust vabastada kui ka telefoni IMEI-koodi "mustast nimekirjast" kustutada. Konkreetset SIM-kaarti saab ja on mõtet ainult siis blokeeringust vabastada, kui ei ole tellitud uut SIM-kaarti endise telefoninumbriga, sest ühele telefoninumbrile saab vastata üksnes üks SIM-kaart oma tavakasutajale peidetud seerianumbriga.

Kui Teie mobiiltelefon on ühe mobiiltelefoniteenuse osutaja poolt kantud "musta nimekirja", siis ei tohiks ühegi mobiiltelefoniteenuse osutaja SIM-kaart selles mobiiltelefonis töötada. See on täielik kasutamispiirang, mis rakendub muidugi hetkest, mil telefon "musta nimekirja" kantakse.