A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:44

EST ENG RUS

Prindi

Kes võivad andmeid töödelda

Töötlejaks nimetatakse isikut või asutust, kes tegeleb andmete töötlemisega. Töötlemiseks nimetatakse igasugust andmetega tehtavat toimingut, mis võib hõlmata andmete kogumise, salvestamise, korrastamise, säilitamise, muutmise, juurdepääsu võimaldamise, päringute teostamise, väljavõtete tegemise, kasutamise, edastamise, ristkasutamise, ühendamise, üleandmise, sulgemise, kustutamise või hävitamise sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

Seadusandlikul tasandil tehakse vahet vastutaval ja volitatud töötlejal. Isikuandmete vastutav töötleja otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseisu, töötlemise korra ja viisi ja isikuandmete kolmandatele isikutele üleandmise lubamise. Sisuliselt on vastutava töötleja näol tegemist vastava andmekogu omanikuga. Volitatud töötleja on seevastu isik või asutus, kes töötleb andmeid vastutava töötleja ülesandel haldusakti või lepingu alusel. Vastutav ja volitatud töötleja funktsioonid võivad koonduda ühes isikus või asutuses, suuremate ettevõtete ja asutuste puhul on see reeglina ebatõenäoline.