A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:44

EST ENG RUS

Prindi

Kes kaitseb

Kaebuste korral tuleks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Andmekaitse Inspektsiooni tegevus on suunatud isiku põhiõiguste ja vabaduste kaitsmisele andmekaitsealase sõltumatu järelevalve läbi. Isikuandmete kaitse eesmärgiks on andmete töötlemise seaduslikkuse tagamine.

Eesmärgiga operatiivselt reageerida kõikidele isikuandmete töötlemist puudutavatele rikkumistele ja rikkumise kahtlustele on inspektsiooni kohustuseks lisaks omaalgatusliku järelevalve teostamisele ka isikute poolt laekunud taotluste/kaebuste/avalduste menetlemine.