A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:54

EST ENG RUS

Prindi

Kategooriavälised tooted

Kategooriavälised on sellised pürotehnilised tooted, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta kohaldamisalast välistatud.

Tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks laeva ohutusvarustuses, lennundus- või kosmosetööstuses või mänguasjades, kohaldatakse käesolevat seadust järgmiste erisustega:

  • nimetatud toodete võõrandamiseks ettenähtud otstarbel kasutamiseks ei ole vaja tegevusluba
  • nimetatud tooteid võib võõrandada üksnes isikutele, kes vajavad neid tooteid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas laevaomanikele
  • nimetatud toodete hoiustamisele koguses, mis ületab kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses, kohaldatakse kõiki käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid