A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:05

EST ENG RUS

Prindi

Isiku õigused

Igasuguse andmete töötlemise aluseks peab olema andmesubjekti ehk isiku nõusolek saadud andmete kasutamiseks. Isikuandmete töötleja on kohustatud isiku nõusoleku küsimiseks isikule teatavaks tegema, millisel eesmärgil ta andmeid kasutab, kes neid kasutama hakkab (või hakkavad) ning töötlemise eest vastutava asutuse või isiku nime ning aadressi. Samuti peab teavitama juhtudest, millal on isikul õigus tema töödeldavatele andmetele juurde pääseda ning millal on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, parandamist, sulgemist ja kustutamist. Üldreeglina on isikuandmete töötlemine lubatud isikult nõusolekut küsimata juhul, kui täidetakse seadusest tulenevat kohustust.

Nõusolekut on võimalik igal ajal tagasi võtta - see ei oma küll tagasiulatuvat jõudu. Nõusolek kehtib isiku eluajal ja 30 aastat peale tema surma, kui isik ei ole teistsugust soovi avaldanud.

Isikul on õigus teada saada, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse, st milliseid andmeid on isiku kohta kogutud, missugustel õiguslikel alustel ja kelle poolt neid andmeid töödeldakse ning kellele isiku kohta käivaid andmeid üle antakse.

Andmesubjektil on õigus saada isikuandmete töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid. Isikuandmete töötleja on kohustatud vastava taotluse saamisele järgneva 5 tööpäeva jooksul andmed väljastama. Keeldumise korral peab töötleja põhjendama miks ja millisel seaduslikul alusel ta andmete väljastamisest keeldub.

Kui andmed on ebatäpsed, on isikul õigus nõuda andmete parandamist, sulgemist (andmete kasutamise/töötlemise peatamist) kuni paranduste tegemiseni või kustutamist. Kui töötlemine on vastuolus seadusega võib isik nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja nende kustutamist või hävitamist.