A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:43

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Info Tehnilise Järelevalve Ameti poolt välja kuulutatud hangete kohta on kättesaadav riigihangete registrist

  • Registrisse sisenemisel valige menüüst "Register" → "Hanke otsing"
  • Lahtrisse "Hankija" sisestage "Tehnilise Järelevalve Amet"

 

 
Prindi

Hange TJA töökeskkonna riskianalüüsi tegemiseks

Tehnilise Järelevalve Amet viib läbi hanke töökeskkonna riskianalüüsi tegemiseks. Pakkumused on oodatud elektroonselt hiljemalt 19. maiks 2017 kella 14:00ks märkega “Pakkumus töökeskkonna riskianalüüs” Tehnilise Järelevalve Ameti üldosakonna juhataja Tiina Raun e-posti aadressile tiina dot raun at tja dot ee   

Pakkumuskutse
Lisa