Language switcher

Õnnetused ja statistika

Raudteeõnnetuste peamiseks põhjuseks on hooletus ja tähelepanematus. Raudteeülesõidukohale lähenedes:

  • Vähenda kiirust, et vajaduse korral sõiduk peatada
  • Järgi liiklusmärke ja valgusfoore
  • Vaata, kuula ja ole tähelepanelik, et veenduda liikumise jätkamise ohutuses
  • Anna alati lähenevale raudteesõidukile teed

Raudteed on keelatud ületada väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta.

Halva nähtavuse (nt pimeda ajal, tiheda saju, pimestava päikesega) ning libedaga tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid peavad libedaga arvestama sõiduki pikemat pidurdusteekonda ning alustama tavapärasest varem sõiduki kiiruse vähendamist enne ülesõitu.