Language switcher

Masinad

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib auditeerimiskohustusega kraanade, platvormtõstukite, kaubaliftide, korvtõstukite ja atraktsioonide puhul vastutavate isikute ja käitajate nõuetekohasust, auditi läbimist ning paigaldamise, ümberehitamise ja remondi nõuetele vastavust.


Lisaks kontrollime, et auditi teostaja ja vastutavate isikute eksamineerija järgiks neile kehtestatud nõudeid.

Nõuded on sätestatud seadme ohutuse seaduses