Language switcher

Riigilõiv

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 

  • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
  • Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
  • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumber: 2900073203

Riigilõivumäärad:


1. Lõhkematerjali käitlemisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 290 eurot

2. Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemiskoha käitamisloa taotluse läbivaatamise

eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:

2.1. 1030 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte

kemikaaliseaduse tähenduses;

2.2. 900 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte

kemikaaliseaduse tähenduses;

2.3. 640 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal C-kategooria ettevõte kemikaaliseaduse

tähenduses;

2.4. punktides 1−3 nimetamata juhul 385 eurot;

3. Ohtlikuma lõhketöö loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot

4. Ohtlikuma lõhketöö loa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse

riigilõivu 65 eurot

5. Veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot

 6. Lõhkematerjali valdkonnas töötava isiku pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot

7. Pürotehniku ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot

8. Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot

9. Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot

10. Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot