Language switcher

Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personal

Vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 22 lg 2 täidab kutset andva organi puudumise korral isikute hindamise ja tõendamise ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet. Nendeks isikuteks on lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja.


Pürotehniku korral on kutseandjaks Eesti Pürotehnikute Liit ning lõhkaja ja lõhkemeistri korral on kutseandjaks Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit.

Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise taotlused:

esmakordne (49.5 KB, DOC)
pikendamine (48.5 KB, DOC)

Pädevuseksami juhend (57 KB, DOC)
Eksamiküsimustiku temaatika (40 KB, DOC)