Language switcher

Kohustuslik dokumentatsioon

Kaevandamisprojekt


Kaevandada võib vaid kaevandamisprojekti kohaselt. Kaevandamisprojekt peab olema koostatud sellises mahus ja nii, et selle järgi oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kaevandada.

Markšeideridokumentatsioon


Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine, tehtud tööde tulemuste mõõdistamine ja dokumenteerimine, maavara koguse määramine.