Täpsustatud kasutustasu

Prognoositud kasutustasu kasutab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raudteeveo-ettevõtjatele arvete esitamisel. Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor määrab täpsustatud kasutustasud juurdepääsu tagavate põhi-, lisa- ja abiteenuste eest raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt saadud andmete alusel igakuiselt hiljemalt vastavale kuule järgneva kuu 25. kuupäevaks.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori määratud täpsustatud kasutustasu alusel tasaarveldused raudteeveo-ettevõtjatega raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingutes kokkulepitud ajavahemike järel, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast järgneva liiklusgraafikuperioodi algust.

Raudteeseaduse kohaselt algab 2016/2017 liiklusgraafikuperiood 2016. aasta detsembrikuu teisel pühapäeval (11.12.2016. a), kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ei ole kokku leppinud muid liiklusgraafikuperioodi algus- ja lõpukuupäevi.

 

2016/2017

AS Eesti Raudtee

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

püsikulu (rong/km) muutuvkulu (brutotonn/km) püsikulu (rong/km) muutuvkulu (brutotonn/km)
detsember 6,39116 eurot 0,00447 eurot 3,01625 eurot 0,01161 eurot
jaanuar 6,39000 eurot 0,00447 eurot 3,01625 eurot 0,01158 eurot
veebruar 6,39000 eurot 0,00447 eurot 3,01480 eurot 0,01148 eurot
märts 6,39000 eurot 0,00447 eurot 3,01625 eurot 0,01159 eurot
aprill 6,39000 eurot 0,00447 eurot 3,01625 eurot 0,01162 eurot
mai 6,39 eurot 0,00447 eurot 3,01625 eurot

0,01138 eurot

juuni 6,39 eurot 0,00447 eurot 3,01625 eurot

0,01086 eurot

juuli        
august        
september        
oktoober        
november        
detsember        
2016/2017 keskmine 6,39000 eurot 0,00447 eurot

3,01604 eurot

0,01145 eurot

Eelnevate perioodide täpsustatud kasutustasud leiate SIIT