Raadioseadmed

13. juunil 2016 jõustus Euroopa Liidus Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EU (RED). RED andis tootjatele üleminekuks varem kehtinud direktiivilt uue direktiivi nõuetele ühe aasta. Alates 13. juunist 2016 peavad kõik turule lastavad raadioseadmed vastama RED nõuetele.


Täiendavat teavet uute nõuete kohta leiate infomaterjalist (623.75 KB, PDF)

Euroopa Komisjoni RED kodulehelt  Radio Equipment Directive (RED)  leiate ajakohastatud teavet uue direktiivi rakendamise kohta, sh RED juhise, harmoneeritud standardite ja teavitatud asutuste loetelu.

Raadioseadmeid võib kasutada sagedusloaga, neile seadmetele on kehtestatud nõuded määrusega Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele.

Osa raadioseadmeid võib kasutada ilma sagedusloata, neile seadmetele on sätestatud nõuded ja kasutamistingimused määrusega Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele