Language switcher

Rahvusvaheline rändlus

Euroopa Liidus siseste rändlusteenuste regulatsioon:


Telia Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu lubamise otsus (PDF)

Tele2 Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu lubamise otsus (PDF)

Elisa Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu rakendamise lubamise otsus (PDF)

Otsus_Elisa Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu rakendamine (PDF)

Otsus_Telia Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu rakendamine (PDF)

TJA 26.04.2017 otsus lubada Tele2 Eesti AS-l rakendada reguleeritud rändlusteenustele lisatasu (PDF)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires. (PDF)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/2120, millega muudetakse eeltoodud määrust (EL) nr 531/2012. (PDF)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) nr 531/2012 mitte ametlik terviktekst, koos määruses (EL) 2015/2120 sätestatud muudatustega. (PDF)

BEREC Retail Roaming Guidelines (PDF)

BEREC Retail Roaming Guidelines Annex (XLSX)

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2292, milles sätestatakse mobiilsidevõrgus kõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine (PDF)

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2286, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust. (PDF)