Language switcher

Sa oled siin

Rail Balticu uuringud

Ühisettevõtte uuring

Eesti, Läti ja Leedu peaministrite 10.11.2011. vastu võetud ühisavaldus seadis eesmärgiks Rail Baltic 1435 mm rööpmelaiusega uue raudteeliini rajamiseks ja hilisemaks majandamiseks ühisettevõte loomise. Ühisettevõtte asutamise võimaluste kaardistamiseks viis pan-Balti advokaadibüroode allianss TRINITI läbi uuringu.

 

 

 

Teostatavusuuringu tulemused

Rail Baltica uuringute projekti 1. etapiks oli teostatavusuuringu koostamine. Eesti, Läti ja Leedu ühishanke tulemusena viis uuringu läbi briti konsultatsiooniettevõte AECOM Ltd.

Tasuvusuuringu tulemused saavad aluseks Eesti, Läti ja Leedu valitsustele Rail Baltica edasise arendamise jaoks vajalike otsuste tegemisel. 

Siin on teostatavusanalüüsi tulemused kättesaadavad 
elektroonsel kujul. Kaardimaterjali avamiseks on vajalik vastava tarkvara olemasolu.

 

 

 

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring

Uuringu eesmärk oli hinnata, millistest maavaradest saab toota Rail Balticu ehituseks vajaminevaid täitematerjale ja saada teada, kas selliseid maavarasid on Eestis piisavalt. Rail Balticut on plaanitud ehitada ajavahemikus 2020 - 2026, kuid suurim vajadus ehitusmaavarade järele langeb ehitusperioodi algusesse, aastatele 2020 - 2024.