Language switcher

Prognoositav kasutustasu 2017/2018

Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.

2017/2018 liiklusgraafikuperiood algas 10. detsembril 2017.

AS Eesti Raudtee

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu

Juurdepääsu tagavate põhiteenuste lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavalereisijateveoteenusele

Lisatasu rahvusvahelisele reisijate veoteenusele

Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele

Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvale või sealt saabuvale kaubaveoteenusele

rong/km brutotonn/km rong/km brutotonn/km rong/km brutotonn/km rong/km brutotonn/km rong/km brutotonn/km
0,54 0,00168 1,68 0,00193 0,00 0,00 10,81 0,00080 10,81 0,00080

 

 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

Põhiteenuste kasutustatsu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu

Juurdepääsu tagavate põhiteenuste lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisijateveo teenusele Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveo teenusele Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele
brutotonn/km rong/km rong/km brutotonn/km rong/km brutotonn/km
0,00628 5,23 0,00 0,00 0 0,00000