Uudised, istungite info

21.09.2017

Euroopa raudtee kasutustasude määrajad vahetavad Riias kogemusi

Meie transporditeenistus ja peadirektor Kaur Kajak osalevad täna Riias toimuval Euroopa raudtee kasutustasu määrajate ühisüritusel CHRISTINE. Vahetame kogemusi ning tutvustame teisetele EL riikidele Eesti raudteekasutustasude metoodikat ja raudteevõrgustikku. TJA transporditeenistuse...
20.09.2017

Võõrustasime TTÜ Huvipäevast osavõtjaid

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) korraldas 19. septembril huvipäeva "Raw Materials University Day", mille sihtrühmaks olid gümaasiumiõpilased ning TTÜ tudengid. Huvipäevast osavõtjad külastasid ka Tehnilise Järelevalve Ametit. Rääkisime noortele mõnest meie paljudest valdkondadest-...
15.09.2017

Vingugaasiandur muutub gaasiseadme kodukasutajale kohustuslikuks

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2018 muutub vingugaasiandur kohustuslikuks. Gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste vältimiseks on kohustuslik paigaldada  vingugaasiandur eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Vingugaas on lõhnatu ja...
12.09.2017

Probleemide vältimiseks tuleb kütteseadmeid õigeaegselt hooldada

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde, et kütteseadmeid (gaasiseadmed, auru-, kuumavee- ja vedelikukatlad) tuleb kontrollida ja hooldada enne igat kütteperioodi, et ära hoida võimalikke avariisid ning vältida kõrgeid küttekulusid. Hoolduse õigeaegne tegemata jätmine, kütteseadme vale...
08.09.2017

II kvartali ülevaade võtab kokku olulisemad arengud elektroonilise side valdkonnas

Meil on valmis saanud 2017. aasta II kvartali elektroonilise side valdkonna ülevaade, mis võtab kokku olulisemad arengud ja trendid valdkonnas- elektroonilise side erinevate turgude analüüs, meediateenused, sideteenused, numeratsioon, sagedushaldus, mõõtmised ja nende tulemused, avalikud konkursid...
08.09.2017

TJA-s toimunud infopäeval arutati mäeeraldiste droonidega mõõdistamise võimalusi

Infopäeval osalesid Tehnilise Järelevalve Ameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti, Keskkonnainspektsiooni ja Enefit Kaevandused AS esindajad. Infopäeva eesmärgiks oli saada ülevaade uute tehnoloogiate ja IT lahenduste kasutamisest...
07.09.2017

Augusti numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus augustis kokku 9747 numbrit, millest 9084 olid mobiiltelefoni- ja 663 tavatelefoninumbrid. Augustis tühistati kokku 9412 numbri teisaldamise avaldust, millest 9351 olid mobiiltelefoni- ja 61  tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused...
30.08.2017

Uus rändlusteenuste regulatsioon on Balti riikides rakendunud mõnevõrra erinevalt

Augustis toimunud Balti riikide sideteenuste regulaatorite ümarlaual vahetati kogemusi uue rändlusteenuse regulatsiooni rakendamisel. Alates 15. juulist rakendus uus rändlusteenuse regulatsioon, mille tulemusena Euroopa Majanduspiirkonnas rändluskõne, rändlussõnumite ja andmeside-rändlusteenuse...
28.08.2017

Uued nõuded tõstavad raadioseadmete kvaliteeti

Tehnilise Järelevalve Amet juhib elektroonikaseadmete tootmise, impordi või levitamisega tegelevate ettevõtjate tähelepanu sellele, et nüüdsest peavad kõik turule lastavad raadioseadmed vastama uue raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL (RED) nõuetele. Uue direktiivi rakendamine aitab kaasa...
10.08.2017

TJA korraldas Balti side- ja postiteenuste regulaatorasutuste ümarlaua

9-10. augustil toimunud ümarlaual osalesid kõigi Balti riikide regulaatorasutused (RRT, SPRK, TJA), Eesti Konkurentsiamet, Läti Raadiosageduste regulaator (ES) ning Euroopa Sideameti BEREC esindaja. Ümarlaua peamisteks aruteluteemadeks olid 15. juunist Euroopas jõustunud uus rändlusteenuste...

Lehed