Language switcher

Sa oled siin

TJA uurib Kohtla-Järvel Lehola tänava kortermajas aset leidnud vingugaasi õnnetuse põhjusi

TJA käis täna sündmuskohal, et selgitada välja seal 2. märtsil toimunud kahe hukkunuga vingugaasi õnnetuse esialgsed asjaolud.  Korteris, milles hukkus 2 inimest, tuvastati mitmeid puudusi: gaasikatel oli hooldamata ning mitte nõuetekohaselt paigaldatud; gaasikatlaga ruum ei olnud gaasiseadme ohutuks kasutamiseks piisava suurusega; gaasikatlaga ruumis puudus põlemisõhu juurdevoolu tagamiseks vajalik siirdeõhu rest või ukseava (min 300 cm2); ventilatsioon oli puudulik; ventilatsiooni- ja suitsulõõrid olid puhastamata, gaasipaigaldiste puhul on seda vaja teha kord aastas; puudus vingugaasiandur.

Eelnevalt loetletud puuduste koosmõjus ei ole gaasi põlemiseks piisavalt õhku ning tekib vingugaas, mis ei saa väljuda selleks ettenähtud lõõri kaudu ja koguneb ruumi.

Ka ülejäänud selle kortermaja korterites, kuhu TJA täna siseneda sai, tuvastati samalaadseid probleeme. Kuni probleemide kõrvaldamiseni on keelatud selles kortermajas kütmiseks ja vee soojendamiseks gaasi kasutada. Lisaks kohustas TJA korteriühistut tegema korstna- ja ventilatsiooniavade uuringu, et ventilatsiooni süsteemi puudused tuvastada.

TJA paneb inimestele südamele, et õnnetuste ärahoidmiseks tuleb oma gaasiseadmeid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Korteris asuva gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga korteriomanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga. Gaasitöid (projekteerimine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, remontimine) ei tohi kunagi teha ise, neid võib teha üksnes eripädevusega isik, kelle kohta leiab infot majandustegevuse registrist. Info gaasitööde tegijate kohta ning kodutarbija gaasiohutuse kohta laiemalt on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.tja.ee/et/gaasiohutuse-meelespea