Language switcher

Sa oled siin

TJA korraldas Balti side- ja postiteenuste regulaatorasutuste ümarlaua

9-10. augustil toimunud ümarlaual osalesid kõigi Balti riikide regulaatorasutused (RRT, SPRK, TJA), Eesti Konkurentsiamet, Läti Raadiosageduste regulaator (ES) ning Euroopa Sideameti BEREC esindaja.

Ümarlaua peamisteks aruteluteemadeks olid 15. juunist Euroopas jõustunud uus rändlusteenuste regulatsioon ja selle esmased mõjud sideettevõtjatele ja tarbijatele; võrguneutraalsuse uued reeglid ja nende rakendamine; arengud erinevatel reguleeritud sideturgudel; sageduste ja numeratsiooni kasutamine asjade interneti jaoks; Venemaa ja Balti riikide koostöö seoses sageduste kasutamisega piirialadel.

Kokkuvõtteks võib nentida, et kõik kolm Balti riiki on teinud palju selleks, et luua soodsad tingimused elektroonilise side arenguks.

Järgmine ümarlaud toimub tuleval aastal Leedus.