Language switcher

Sa oled siin

Käimas on ettevalmistused avaliku konkursi korraldamiseks sagedusalas 3600 GHz

TJA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) teevad ettevalmistusi avaliku konkursi korraldamiseks, et leida sideettevõtja mobiilsideteenuste pakkumiseks sagedusalas 3600 MHz. Selle sagedusala kasutusse andmine on määrava tähendusega 5G tehnoloogia kasutuselevõtuks, samuti parandab see juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades. Lisaks on see sagedusala oluline kogu Euroopa 5G Teekaardis.  

Praeguseks on lõppenud avalik arutelu, kuhu olid kaasatud kõik sideettevõtjad ja muud huvigrupid ettepanekute ja ideede kogumiseks. TJA analüüsib avaliku konsultatsiooni tulemusi, et selle põhjal välja töötada konkursi kord ning tehnilised tingimused.

Kõigi eelduste kohaselt kuulutatakse konkurss välja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses.