Language switcher

Uudised, pressiinfo

14.06.2018

Allkirjastati viimase miili määrus

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas viimase miili määruse, mille alusel riik hakkab korraldama avalikku konkurssi kiire internetiühenduse viimiseks kodudesse, kus täna teenus puudub või ei ole piisava võimekusega. Avaliku konkursi ettevõtjatele korraldab Tehnilise...
08.06.2018

Maikuu numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus mais kokku 7845 numbrit, millest 7704 olid mobiiltelefoni- ja 141 tavatelefoninumbrid. Mais tühistati kokku 6987 numbri teisaldamise avaldust, millest 6945 olid mobiiltelefoni- ja 42 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused....
05.06.2018

Elamusteenuste ohutuses on puudujääke

Tarbijakaitseamet (TKA) ja Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kontrollisid elamusteenuste ohutust ning leidsid, et suurimateks probleemideks on seadmete amortiseerumine, läbi mõtlemata paigaldus ja seadmete ebapiisav hooldus, mis tingivad ohte kasutajaile. Samuti püüavad ettevõtjad lükata ...
24.05.2018

Mänguväljakule minnes veendu esmalt ohutuses

Avalike välimänguväljakute ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad nende omanikud, kelleks on üldjuhul kohalikud omavalitsused, haridusasutused või korteriühistud. Avalik mänguväljak on selline mänguväljak, millel on kasutajale vaba juurdepääs. Seadmete ja väljaku üleüldise korrasoleku ning...
24.05.2018

Toimus infopäev lairiba andmeedastussüsteemide tehnilistest nõuetest

Korraldasime infopäeva sideteenuste pakkujatele ja seadmete paigaldajatele, et anda ülevaade lairiba andmeedastussüsteemide (WLAN) tehniliste nõuete ja ilmaradarihäirete kohta. Infopäeva fookuses olid  5GHz sagedusalas töötavad lairiba andmeedastussüsteemid, samuti Riigi Ilmateenistuse...
22.05.2018

Tasakaaluliikurit ostes veendu, et see vastab nõuetele

Tasakaaluliikur on viimastel aasatel suurt populaarsust kogunud liikumisvahend ja kevad-suvisel perioodil aktiveerub nende ostmine ja kasutamine. Juhime tähelepanu, et tasakaaluliikurit ostes tuleb veenduda selle vastavuses nõuetele ning kasutada nii nagu kasutusjuhend ette näeb. TJA kontrollid...
21.05.2018

Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Juhime tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid (nt laudad, tootmishooned, töökojad, kuivatid, heinaküünid jms) on üle Eesti palju. Osa neist on kasutusel aastaringselt või...
16.05.2018

Algas kampaania „Ohutult lõbutseda on lõbusam!“

Tarbijakaitseamet viib läbi kampaania „Ohutult lõbutseda on lõbusam!“, millega pööratakse elamusteenuste (nt seikluspargid, välimänguväljakud, mängutoad, batuudid jms) pakkujate ja teenuste kasutajate tähelepanu ohutusele ja selle tagamiseks vajalikele tegevustele. TJA on kaasatud kampaaniasse...
15.05.2018

Käimas on ettevalmistused avaliku konkursi korraldamiseks sagedusalas 3600 GHz

TJA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) teevad ettevalmistusi avaliku konkursi korraldamiseks, et leida sideettevõtja mobiilsideteenuste pakkumiseks sagedusalas 3600 MHz. Selle sagedusala kasutusse andmine on määrava tähendusega 5G tehnoloogia kasutuselevõtuks, samuti parandab see...
14.05.2018

Tallinnas kohtuvad ehitusjärelevalve eksperdid üle Euroopa

14.-15. mail toimub Tallinnas Euroopa ehitusjärelevalve ekspertide töögrupi kohtumine CEBC (Consortium of European Building Control). Kohtumise korraldaja on Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja sellel osalevad asutused ja organisatsioonid 22 riigist. Eestist on kaasatud kohtumisele Majandus- ja...

Lehed