Language switcher

Uudised, pressiinfo

13.04.2018

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavandi siseriiklik konsultatsioon

TJA koostas telefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiturul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavandi. Sellega saab tutvuda TJA kodulehele: https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/sideturg/reguleeritavad-turud/kone-lopetamine-fikseeritud-sidevorgus  (vt IV ring alt)....
12.04.2018

Raudteed ületades tuleb jalgrattalt maha tulla

Kevade saabudes liiguvad inimesed üha enam jalgratastega ning TJA tuletab meelde, et raudteed ületades tuleb alati rattalt maha tulla ning veenduda, et lähenemas pole rongi. Igal aastal toimub raudteel mitmeid jalgratturite hooletusest ning liiklusreeglite eiramisest põhjustatud õnnetusi, ka sel...
09.04.2018

Mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna kehtestamine

TJA kohustas sideettevõtjaid Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS ajavahemikul 01.07.2018 –30.06.2019 rakendama mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiteenuse osutamisel hinda, mis ei ole kõrgem kui 0,83 €/senti minut. Otsus on tehtud avalikkusele kättesaadavaks TJA kodulehel: https...
04.04.2018

Algasid ettevalmistused 3600 MHz sageduslubade avaliku konkursi korraldamiseks

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) on alustanud avaliku konkursi ettevalmistamisega sideettevõtjate leidmiseks lairibateenuste pakkumiseks sagedusalas 3400-3800 MHz (3600 MHz sagedusala). Selle sagedusala kasutusse andmine parandab juurdepääsu...
03.04.2018

Märtsi numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus märtsis kokku 6194 numbrit, millest 6018 olid mobiiltelefoni- ja 176 tavatelefoninumbrid. Märtsis tühistati kokku 7913 numbri teisaldamise avaldust, millest 7857 olid mobiiltelefoni- ja 56 tavatelefoninumbri teisaldamise...
27.03.2018

Käimas on Põhja-Tallinna gaasi tarbivate majapidamiste nõustamis- ja kontrollikampaania

Tehnilise Järelevalve Amet, Põhja-Tallinna linnaosa, Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet on läbi viimas kodukülastusi Põhja-Tallinna gaasi tarbivates kortermajades. Kampaania eesmärk on kontrollida gaasipaigaldiste korrasolekut ning kohustusliku vingugaasianduri olemasolu. Lisaks jagatakse...
21.03.2018

Elektrist põhjustatud õnnetuste arv on vähenenud

2017. aastal toimus 41 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles hukkus 1 inimene, tõsisemaid vigastusi sai 3 ja kergemaid vigastusi 39 inimest. Võrreldes 2016. aastaga on vähenenud nii õnnetuste koguarv (13 õnnetust vähem) kui ka traagiliste tagajärgedega õnnetuste arv (3 hukkunut ja 5 tõsisemalt...
20.03.2018

Veebruari numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus veebruaris kokku 6212 numbrit, millest 6026 olid mobiiltelefoni- ja 186 tavatelefoninumbrid. Veebruaris tühistati kokku 7698 numbri teisaldamise avaldust, millest 7652 olid mobiiltelefoni- ja 46 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused...
16.03.2018

Valmis Kohtla-Järve altkaevandatud aladel paiknevate kortermajade erakorraline audit

TJA tellimusel on valminud kolme Kohtla-Järve Järve linnaosas asuva kortermaja erakorraline audit. Auditi eesmärgiks oli kontrollida altkaevandatud aladele ehitatud kortermajade seisukorda ja kahjustusi, mis on tekkinud pikaajaliste vajumiste tõttu. Audit viidi läbi ajavahemikul november 2017 kuni...
06.03.2018

TJA uurib Kohtla-Järvel Lehola tänava kortermajas aset leidnud vingugaasi õnnetuse põhjusi

TJA käis täna sündmuskohal, et selgitada välja seal 2. märtsil toimunud kahe hukkunuga vingugaasi õnnetuse esialgsed asjaolud.  Korteris, milles hukkus 2 inimest, tuvastati mitmeid puudusi: gaasikatel oli hooldamata ning mitte nõuetekohaselt paigaldatud; gaasikatlaga ruum ei olnud gaasiseadme...

Lehed