Language switcher

Uudised, pressiinfo

12.07.2018

Mobiilse andmeside kiirused Eesti rannaaladel on mõnevõrra väiksemad kui sisemaal

TJA mõõtis mais ja juunis mobiilse andmeside kiiruseid Eesti supelrandades Telia, Elisa ja Tele2 võrkudes. Kokku tehti 150 mõõtmist 52 rannas- kõigis Eesti ametlikes ning muudes tuntumates randades. Suurem osa mõõtmistest tehti ajavahemikul 08.00-18.00. Kõigi operaatorite keskmised...
12.07.2018

Juuni numbriliikuvuse statistika

TJA statistika kohaselt liikus juunis kokku 6539 numbrit, millest 5865 olid mobiiltelefoni- ja 764 tavatelefoninumbrid. Juunis tühistati kokku  4579 numbri teisaldamise avaldust, millest 4536 olid mobiiltelefoni- ja 43 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused. Liikunud numbrite arv...
02.07.2018

Auditi kohustus liftidele, eskalaatoritele ja liikurteedele

TJA tuletab meelde, et liftidele, eskalaatoritele ja liikurteedele tuleb enne kasutamist teha audit. Auditi käigus kontrollitakse tehnilist korrasolekut ning ohutust. Liftidel on auditi nõue kehtinud juba pikka aega, eskalaatoritel ja liikurteedel peab audit olema tehtud hiljemalt 1....
25.06.2018

Järelevalve tulemusel on kõrghoonete elektriohutus märkimisväärselt paranenud

TJA on kahel viimasel aastal kontrollinud kõrghoonete (9-korruselised ja kõrgemad hooned) elektripaigaldiste nõuetele vastavust. Kontrolli eesmärgiks on saada põhjalik ülevaade nende hoonete elektripaigaldistest, tõsta paigaldiste omanike teadlikkust kehtivatest nõuetest ning parendada hoonete...
22.06.2018

TJA korraldab konkursi kiire interneti leviku toetamiseks 20 miljoni euroga

TJA kuulutas välja konkursi leidmaks ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi kodudesse, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul (nn valge ala). Toetuse suurus on 20...
22.06.2018

Kaubandustegevuses ja kokkuostul kasutatavad kaalud peavad vastama nõuetele

Seoses alanud aia- ja metsasaaduste müügiperioodiga tuletame meelde, et kaubandustegevuses ja kokkuostul kasutatavad kaalud peavad olema nõuetele vastavad. Et tagada mõõtmiste usaldusväärsus peavad jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavad kaalud olema taadeldud. Kaalude taatlemisega tegeleb Eestis...
14.06.2018

Allkirjastati viimase miili määrus

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas viimase miili määruse, mille alusel riik hakkab korraldama avalikku konkurssi kiire internetiühenduse viimiseks kodudesse, kus täna teenus puudub või ei ole piisava võimekusega. Avaliku konkursi ettevõtjatele korraldab Tehnilise...
08.06.2018

Maikuu numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus mais kokku 7845 numbrit, millest 7704 olid mobiiltelefoni- ja 141 tavatelefoninumbrid. Mais tühistati kokku 6987 numbri teisaldamise avaldust, millest 6945 olid mobiiltelefoni- ja 42 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused....
05.06.2018

Elamusteenuste ohutuses on puudujääke

Tarbijakaitseamet (TKA) ja Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kontrollisid elamusteenuste ohutust ning leidsid, et suurimateks probleemideks on seadmete amortiseerumine, läbi mõtlemata paigaldus ja seadmete ebapiisav hooldus, mis tingivad ohte kasutajaile. Samuti püüavad ettevõtjad lükata ...
24.05.2018

Mänguväljakule minnes veendu esmalt ohutuses

Avalike välimänguväljakute ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad nende omanikud, kelleks on üldjuhul kohalikud omavalitsused, haridusasutused või korteriühistud. Avalik mänguväljak on selline mänguväljak, millel on kasutajale vaba juurdepääs. Seadmete ja väljaku üleüldise korrasoleku ning...

Lehed