Rohelised investeerimisskeemid

Roheline investeerimisskeem tähendab, et Kyoto protokolli artikli 17 alusel lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadav tulu suunatakse keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse.

 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium koordineerib lubatud heitkoguse ühikutega kauplemist. Eestis juhib ja vastutab CO2 kvoodimüügi lepingute rakendamise eest Keskkonnaministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rakendab kahte roheskeemi:

  • Korterelamute renoveerimise toetusskeem; Väikeelamute renoveerimistoetus 

CO2 ühikute müügileping Luksemburgi Suurhertsogiriigiga
Skeemide elluviija on SA KredEx. Vaata lisa siit »

  • Elektromobiilsuse programm (ELMO)

CO2 ühikute müügileping Mitsubishi Corporationiga
Skeemi elluviija on SA KredEx. Vaata lisa siit »

 

 

Viimati uuendatud: 26. September 2019