Euroopa Liidu territoriaalne koostöö

Eesmärgid

Euroopa territoriaalse koostöö programmidest toetatakse piiriüleseid projekte, mis edendavad majanduse ja sotsiaalse elu paremat lõimumist ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut Euroopa Liidu territooriumil.

Territoriaalse koostöö programme koordineerib Rahandusministeerium. 

  • Majandusliku konkurentsivõime tõstmine
  • Innovatsioonile kaasaaitamine
  • Keskkonnariskide ennetamine
  • Mereohutuse tagamine
  • Turismi edendamine
  • Piirkonna sidususe, asulate ja kogukondade koostöö edendamine 
  •  

   

   

  •  

   

  Viimati uuendatud: 26. September 2019