Tootearendus

Eesti atraktiivsuse tõstmiseks turismisihtkohana on oluline arendada turismitooteid, rahvusvaheliselt
huvipakkuvaid turismiatraktsioone ning piirkondlikke turismisihtkohti.

Tootearendus

Turismisektori jätkusuutliku arengu eelduseks on säästva turismi põhimõtted. Fookusesse on seatud juba tehtud investeeringute targem rakendamine.

Eesmärk on luua regioonide arenguplaanid Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eestile ning Tallinnale, et turist jõuaks üht piirkonda külastades võimalikult paljude samas regioonis asuvate turismiatraktsioonideni.

Toetame rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside korraldamist ning aitame kaasa rahvusvahelist huvi loovate atraktsioonide rajamisele. Näiteks vajavad väljaarendamist kaasaegne konverentsikeskus ja väikesadamate võrgustik.

Lisaks konverentsi- ja äriturismile ning mereturismile keskendume kultuuri- (sealhulgas toit ja sport), loodus-, tervise- ja pereturismi kvaliteedi parandamisele ja teenuste disainimisele.

Turismi toetusmeetmeid viib ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

 

Viimati uuendatud: 18. Märts 2019