Kaupade vaba liikumine

Euroopa Liidu siseturu toimimise eeldus on, et ühes liikmesriigis seaduslikult turule lastud tooteid saab vabalt müüa ja kasutada ka teistes liikmesriikides.
 

Euroopa Liidu siseturu kaupade vaba liikumise põhimõte on kaubandustõkete kaotamine liikmesriikide vahel. Sealhulgas mõeldakse tariifseid piiranguid ehk erinevaid tollimakse ning koguselisi piiranguid sisse- ja väljaveole. 

Kaubad, mis on korra juba Euroopa Liidu siseturule õiguslikult sisenenud, võivad siseturul üldjuhul vabalt liikuda. 

Kaupade vaba liikumine
 

Nõuete vastastikune tunnustamine
 

Kaupade vaba liikumise oluline tugitala Euroopa Liidus on vastastikuse tunnustamise põhimõte.

Sellekohaselt peavad Euroopa Liidu liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis õiguspäraselt turustatud toote või teenuse isegi siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad.

Euroopa Komisjonis tegeleb  harmoneerimata aladel vastastikuse tunnustamisega siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat.

Vastastikune tunnustamine hõlmab tooteid, mis on:

 • Teises liikmesriigis vabas ringluses
 • Toodetud Euroopa majanduspiirkonnas (EL ja Island, Liechtenstein, Norra)
   

Välja jäävad tooted, mis on:

 • Euroopa Liidu õigusega täielikult harmoneeritud
 • Kolmandatest maadest imporditud tooted, mis ei ole teises liikmesriigis vabas ringluses olnud
   

On lubatud erandid, kui need on õigustatud:

 • Kõlbluse, avaliku korra või julgeoleku seisukohalt
 • Inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmise tõttu
 • Kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkuse või tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks
 

Tehnilistest normidest teavitamine
 

Plaanitavatest kaubandustõketest peab turuosalisi ja liikmesriike teavitama. 
 

Euroopa Komisjon, liikmesriigid ja ettevõtjad saavad nii paremini reageerida plaanitavatele normidele, mille kehtestamine võib kahjustada liikmesriikide huve kaupade vabal liikumisel.  

Kõik saavad liituda Euroopa Komisjoni postituste nimekirjaga, mille liikmetele saadetakse kokkuvõtted huvipakkuva valdkonna uutest eelnõudest. Euroopa Liidu tehniliste normide teavitamisprotsessi reguleerib direktiiv 2015/1535.

Eestis on teavitav asutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mille e-aadressile el.teavitamine [at] mkm.ee saavad huvilised pöörduda informatsiooni saamiseks. Eesti ettevõtjad võivad info saamiseks ühendust võtta ka teiste liikmesriikide kontaktpunktidega.

Teavitamiskohustus WTOs
 

Kui õigusakti eelnõus sisalduv tehniline norm mõjutab oluliselt rahvusvahelist kaubandust, tuleb läbida ka Maailma Kaubandus-organisatsiooni teavitamisprotseduur, mis on sätestatud tehniliste kaubandustõkete lepingus. Sellisel juhul saadab liikmesriik ise WTOle teatise, kuid edasine kirjavahetus toimub Euroopa Komisjoni kaudu.

 

Viimati uuendatud: 11. September 2019