Sa oled siin

Teenused numbrites

Teenuste baasstatistika kanalite ja asutuste lõikes. Osutamiste arv näitab, mitu korda teenust osutati. Aasta rahulolu näitab, kui rahulolevate klientide osakaalu. Aasta halduskulu näitab teenuse osutamise kulu asutusele. Kliendi halduskoormus näitab, kui palju aega kulus klientidel kokku teenuse tarbimiseks konkreetses kanalis.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

149

Kõik teenused kanalite lõikes

Elektroonilised kanalid

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
- - 0.00€ - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
382 855 77.46% 48 373.00€ 3.28h -

Eesti.ee

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
308 253 54.40% 0.00€ 0.16h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
148 028 758 30.96% 947 027.00€ 164.20h 70.08h

Nutirakendus

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
12 808 - 0.00€ - -

E-post

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
243 656 47.40% 16 000.00€ 327.16h 5 313.20h

Telefon

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
498 184 69.75% 311 011.22€ 0.08h -

Post

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
164 13.64% 0.00€ 6.00h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
651 069 66.71% 164 869.00€ 56.75h 24.00h

Kliendi juures

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
115 211 -25.00% 0.00€ - -

Haldusala teenuste statistika kokku

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
150 240 958 54.20% 1 487 280.22€ 557.63h 5 407.28h

Lennuamet

22
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 098 - - - -

Lennundusjulgestuse taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
55 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
55 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Funktsionaalsetesse süsteemidesse tehtavatest muudatustest teatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teavitus tähelepanekutest lennutegevuses

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teabenõude esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
154 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
154 - - - -

Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
594 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
594 - - - -

Tagasiside Lennuametile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

Lennumeeskonna liikmete lubade taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kokkuleppelise esindaja tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennundustehnilise töötaja loa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 - - - -

Tuntud saatja tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kontrollpiloodi tunnistuste ja lubade taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennujuhi loa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
165 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
165 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tervisekontrolli taotluste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennunduskoolituste taotluste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennundustehnika taotluste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseermise taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Maanteeamet

35
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 140 651 45.41% 223 242.00€ 490.73h 5 064.08h

Reguleerija koolitajana tunnustamise ja välisriigis omandatud reguleerija kvalifikatsiooni tunnustamise taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
8 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Liiklusväliste teabevahendite ja liikluskorraldusvahendite paigaldamisega seotud loa ning nõusoleku taotlemine riigiteele või teekaitsevööndisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 873 24.50% - 120.00h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 873 24.50% - 120.00h -

Euroopa ühenduse ( EÜ) tüübikinnituse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
174 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
174 - - - -

Autojuhi ADR koolitustunnistuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 224 57.14% - 7.80h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 224 57.14% - 7.80h -

Ohtlike veoste veo ohutusnõuniku koolitustunnistuste taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - 1.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 - - 1.25h -

Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 650 45.00% - 1.40h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 218 30.00% - 1.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 432 90.00% - 0.15h -

Juhtimisõigust tõendava dokumendi vahetamine, asendamine, juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine ning kehtetuks tunnistamine ja peatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
368 017 30.00% - 1.30h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
219 380 30.00% - 0.10h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
148 637 30.00% - 1.20h -

Liiklusregistriga seotud infopäringule vastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
532 346 79.83% - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
150 388 79.33% - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
381 958 80.33% - - -

Mootorsõidukijuhi juhendamise õiguse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
64 543 36.20% 213 242.00€ 1.45h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 772 30.00% 48 373.00€ 0.20h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
19 771 45.50% 164 869.00€ 1.25h -

Mootorsõidukijuhi õpetamise õiguse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649 36.00% - 1.20h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649 36.00% - 1.20h -

Sõiduki - ja juhtimisõigusega seotud andmete väljastamise taotlemine (liiklusregister)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Päring ühistranspordi alase info väljastamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 111 395 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 111 395 - - - -

Päring teega seotud andmete väljastamiseks (teeregister)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 864 562 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 864 562 - - - -

Tee registreerimine ja andmete muutmine teeregistris ning kasutajatoe osutamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 449 256 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 449 256 - - - -

Suur- ja raskeveoste erilubade ja liikluskeelu alaste lubade taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
57 697 23.00% - 0.10h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13 250 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 447 23.00% - 0.10h -

Taotluse esitamine jalgratturi juhiloa väljastamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 - - 3.00h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 - - 3.00h -

Riigiteega seotud keskkonnaalase päringu/teabenõude/selgitustaotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
190 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
190 - - - -

Seisukohtade taotlemine riigiteega seotud planeerimisdokumentide ja projektide keskkonnamõju hinnangutele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
245 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
245 - - - -

Õiguste taotlemine tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks riigitee maale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 777 61.50% - - 1 440.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 777 61.50% - - 1 440.00h

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - 0.00€ 1.00h 720.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - 0.00€ 1.00h 720.00h

Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 435 45.00% - - 1 440.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 435 45.00% - - 1 440.00h

Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 733 41.00% - - 720.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 733 41.00% - - 720.00h

Õiguse taotlemine tee ühendamiseks olemasoleva riigiteega või riigitee ümberehitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 172 40.50% - - 720.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 172 40.50% - - 720.00h

Nõustamisabi taotlemine teeregistrisse esitatavate ja kantavate andmete esitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 500 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
500 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 000 - - - -

Loa taotlemine tee kasutamiseks liiklusväliseks tegevuseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 451 67.50% - 192.00h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
490 77.00% - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
961 58.00% - 192.00h -

Liikluskorraldusvahendite katselise kasutuse lubade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 0.00% - 120.00h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 0.00% - 120.00h -

Liikluspiirangutega seotud info edastamine avalikkusele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 010 0.00% - 0.02h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 010 0.00% - 0.02h -

Riigisiseste kaugbussi liinilubade andmine ja sõiduplaanide kinnitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
199 - 0.00€ 24.00h 24.00h

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
199 - 0.00€ 24.00h 24.00h

Ühistranspordi alase info väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
65 969 662 - 10 000.00€ 0.08h 0.08h

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
65 969 662 - 10 000.00€ 0.08h 0.08h

Vedurijuhiloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
106 - - 1.20h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
106 - - 1.20h -

Õiguse taotlemine 3500 kg täismassiga veoautole ja selle haagisele avaliku tee kasutamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Juhtimisõiguse taotlemine ja taastamine teooria- ja sõidueksami sooritamise tingimusega

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
237 165 43.33% - 6.00h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
29 729 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
207 436 43.33% - 6.00h -

Sõiduki registriandmete muutmine, mh omanikuvahetuse vormistamine (ost-müük)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
192 345 - - 1.63h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
71 310 - - 0.33h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
121 035 - - 1.30h -

Veesõiduki registreerimine liiklusregistris

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 351 - - 1.30h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 351 - - 1.30h -

Sõiduki registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
245 772 38.00% - 6.00h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
130 579 38.00% - 6.00h -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
115 193 - - - -

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

37
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
6 839 -1.56% 221 920.00€ 25.75h 280.00h

Majandustegevusteade kahjuritõrjega tegelemiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 - - 0.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade ehitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 649 13.64% - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 557 13.64% - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 13.64% - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 13.64% - 1.00h -

Majandustegevusteade sideteenuse osutamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
25 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - 1.00h -

Majandustegevusteade kaubandusliku loterii korraldamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - 1.00h -

 Vastavushindamisasutusena tegutsemise loa väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade tuleohutuse kontrollimise ja hooldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
35 - - 1.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
34 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Ehitisregistris registreeritud vallasvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade reisiettevõtjana tegutsemisks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
490 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
426 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 - - 1.00h -

Kinnistul paiknevad Ehitisregistris registreeritud ehitised

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade renditööjõu vahendamiseks ja tööjõu pakkumiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
77 - - 0.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
77 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Registreeringute ja lubadega seotud otsingud majandustegevuse registrist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teenuste otsing teenuste kataloogist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tegevusloa otsing majandustegevuse registrist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teenuste kirjeldamine teenuste kataloogis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
322 -37.50% 47 920.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
322 -37.50% 47 920.00€ - -

Ettevõtja otsing majandustegevuse registrist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade alkohoolse joogi jaemüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
609 - - 0.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
609 - - 0.25h -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade alkohoolse joogi hulgimüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649 - - 1.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
601 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
48 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade alkohoolse toote ja tubakatoote jaemüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
634 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
612 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
17 - - 1.00h -

Majandustegevusteade alkohoolse ja tubakatoote hulgimüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
223 - - 1.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 - - 0.25h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
8 - - 1.00h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
205 - - - -

Taotluste ja teatiste esitamine Ehitisregistris

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise otsing

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitisega seotud avalike dokumentide otsing

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise soojus- ja jahutusseadmete andmete lisamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise ehitusdokumentatsiooni lisamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Juhendmaterjalid Ehitisregistri kasutamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitusgeoloogilise uuringu esitamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teabenõue Ehitisregistri andmete kohta

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise auditi lisamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitisregistri kasutajatugi

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Asutuse / ettevõtte registreerimine Ehitisregistris

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Toetuse taotlemine programmist "Avalike teenuste koosvõime loomine"

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Koolituse tellimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- -25.00% - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- -25.00% - - -

Tööstustoodete litsentside väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Elektroonilised kanalid

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Turuosaliste sisuturualaste kaebuste ja päringute menetlemine ning abistamine läbi siseturu kontaktpunktide ja infosüsteemide

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
80 0.00% 24 000.00€ 8.00h 280.00h

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 0.00% 8 000.00€ 2.00h 70.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
60 0.00% 16 000.00€ 6.00h 210.00h

Majandustegevuseks lubade väljastamine ja teadete registreerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- 6.00% 150 000.00€ 2.00h 0.00h

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- 6.00% 150 000.00€ 2.00h 0.00h

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)

39
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
62 040 188 38.35% 1 042 118.00€ 41.15h -

Autentimisteenusega liitumine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

X-tee teenuste avaldamine riigiportaalis eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
31 - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
31 - - - -

x-teega liitumine (arenduskeskkond)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
131 - - 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
131 - - 0.08h -

Teavitusteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
200 006 - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
200 006 - - - -

DVK universaalkliendi (UK) tarkvara allalaadimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Küberturvaintsidendist teavitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 299 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 985 - - - -

Nutirakendus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
76 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 212 - - - -

DVK dokumendi saatmise katkestamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

@eesti.ee e-posti aadressi edasisuunamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 828 54.40% - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 828 54.40% - - -

eID kasutajatugi

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 302 922 38.00% 311 011.00€ 0.08h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 195 127 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
91 621 38.00% 311 011.00€ 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 174 38.00% - - -

Andmekogu RIHAs registreerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
333 2.80% 24 982.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
333 2.80% 24 982.00€ - -

ID- tarkvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
46 377 971 - 656 161.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
46 377 971 - 656 161.00€ - -

Asutuse liitumine RIHAga

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
424 2.60% 24 982.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
424 2.60% 24 982.00€ - -

Ametliku e-vormi portaalis avaldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

Ametlike dokumentide infrastruktuur

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Autoriseerimisteenusega liitumine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 347 - - 0.16h -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 347 - - 0.16h -

Struktuurfondide IKT rahastustaotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
78 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
78 - - - -

RIHAs kooskõlastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
135 2.70% 24 982.00€ 40.00h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
135 2.70% 24 982.00€ 40.00h -

Kasutajatugi

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
32 069 84.15% - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
32 069 84.15% - - -

DVK-ga liitumine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
604 - - 0.67h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
604 - - 0.67h -

BI komponentide majutus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Hostelteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Varuvõimsus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Digitaalne arhiiv

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Inkubatsioon ehk uue teenuse majutamine juurutamisfaasis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

ISKE portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kõrgkäideldav andmesideühendus kliendi liitumispunktis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Andmesidekanal kliendi kahe punkti vahel

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

TESTA võrguühendus kliendi liitumispunktis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

ISP vahetussõlm

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Järelevalve

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 - - - -

x-tee sertifikaadi taotlemine (test-ja toodangukeskkonnas)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

x-tee turvaserveri IP muutmine (test-ja toodangukeskkond)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 - - - -

x-tee turvaserveri tarkvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
876 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
876 - - - -

Ajatempel

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Juurnimeserverite varuvõimsus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Dokumendivahetuskeskkonna aruandlusmoodul

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Andmejälgija

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

DHX testimisteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

ID baastarkvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tarbijakaitseamet

4
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
29 885 - 0.22€ - -

Tarbijakaitseamet.ee/kiosk

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 500 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 500 - - - -

Avaldus tarbijavaidluste komisjonile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 195 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
975 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 012 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
61 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
147 - - - -

Tarbijakaitseameti vastuvõtt

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 611 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 611 - - - -

Tarbijakaitseameti nõuandetelefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 579 - 0.22€ - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 579 - 0.22€ - -

Veeteede Amet

12
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
22 297 - - - 63.20h

Mereentsüklopeedia

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 837 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 837 - - - -

Inglise-eesti meresõnaraamat

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Laevade opereerimisega seotud dokumentide edastamine (elektrooniline mereinfosüsteem)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 325 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 325 - - - -

Veeteede Ameti Teataja avaldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Navigeerimisolusid tutvustava teatmiku (Lootsiraamat) avaldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
132 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
132 - - - -

Veebikaardikeskkond Nutimeri

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 732 - - - -

Nutirakendus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 732 - - - -

Väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Väikelaeva ehitamise, remontimise ja katsetamise tegevusloa taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - - -

Laevadega seotud tegevuslubade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 - - - -

Laevapereta prahitud laevade registri tõestatud ärakirjade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
110 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
110 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastustaotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - 63.20h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - 63.20h

Taotluse esitamine sadama akvatooriumi kooskõlastamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - -

Haldusala teenuste statistika kokku

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
150 240 958 37.56% 1 487 280.22€ 557.63h 5 407.28h