Sa oled siin

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu

Kaimar Karu on Eesti Vabariigi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister alates 7. novembrist 2019. Ta ei ole ühegi erakonna liige.

 • Kaimar Karu sündis 30. juunil 1980.
 • Alates 2017. aastast Mindbridge OÜ omanik.
 • Aastatel 2014 – 2017 oli Axelos Ltd ITSM tooteportfelli juht, hiljem tootearenduse ja strateegia juht.
 • Aastatel 2010 – 2014 oli Skype teenusehalduse lahendusarhitekt.
 • Aastatel 2008 – 2010 oli Epicor Software Estonia OÜ vanemprojektijuht.
 • Aastatel 2006 – 2008 oli BiTA Service Management OÜ tegevjuht.
 • Aastatel 2004 – 2006 oli PRIAs projektijuht ja hiljem IT osakonna juhataja asetäitja.
 • Aastatel 2002 – 2004 oli ARTAXIS OÜ asutaja ja tehnoloogiajuht.
 • Aastatel 2000 – 2002 oli IT Meedia OÜ tarkvaraarendaja ja hiljem harukontori juht.
 • Kaimar Karu lõpetas 2003. aastal Tartu Ülikooli filosoofia erialal ning 2010. aastal kaitses Tartu Ülikoolis samal erialal magistrikraadi. Valdab eesti ja inglise keelt.
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Kaimar Karu
 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

  Vabariigi Valitsuse
seadus ››

 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on tööstuse, ettevõtluse arengu toetamise, ekspordiarengu korraldamise, investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, turismi, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja riigi infosüsteemide ja küberturvalisuse arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus kosmose küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

Ministri vastuvõtt

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri referendi Signe Soomega e-posti aadressil signe.soome [at] mkm.ee.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • Selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada.
 • Jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel täpsustada kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu.

 

Viimati uuendatud: 7. November 2019