Sa oled siin

Dokumendiregister

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse ligipääs alates 02.jaanuarist 2008 ministeeriumis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.


Õigusaktide eelnõud menetletakse Eelnõude infosüsteemis, välja arvatud ministeeriumi ja tema valitsemisala sisemist töökorraldust puudutavad ministri määruste eelnõud.

Majandus-ja kommunikatsiooniministri määruste ametlikud tekstid on kättesaadavad Riigi Teatajas.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

NB! Seoses dokumendihaldussüsteemi vahetusega on meil üleminekuperiood.

Kindlat dokumenti otsides tasub vaadata mõlemasse registrisse!
 

Kasutusjuhend
 

Dokumendiregister sisaldab andmeid ministeeriumi kirjavahetuse, dokumentide ja eelnõude kohta.
 

Ministeeriumi dokumendiregistris on dokumendid paigutatud sarjadesse ministeeriumi funktsioonide järgi. Klõpsates funktsioonil avanevad dokumentide sarjad, seejärel nimekiri dokumentidest.

Dokumendid on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt – uuemad on kõige ees.

Täiendavat infot dokumendi kohta saab selle andmetel klõpsates. Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.

Dokumentidel, millel ei ole juurdepääsupiiranguid avanevad kohe ka juuresolevad failid. 

Kuidas otsida dokumente?
 

Dokumendiregistrist saab otsida järgmiste andmete järgi:

  • Dokumendi liik
  • Registreerimise kuupäevade vahemik 
  • Registreerimise number
  • Dokumendi pealkiri
  • Saatja/saaja
  • Juurdepääsupiirangu lõppkuupäev


Tutvumaks dokumentidega, mis on registreeritud 01. jaanuar 2008 ja varem või millel on juurdepääsupiirang või mis võivad sisaldada juurdepääsupiiranguga teavet (märgistatud tärniga), palume esitada teabenõue.

 

Viimati uuendatud: 17. Jaanuar 2017