Language switcher

Sa oled siin

Lairiba

Konsultatsiooni läbiviimine

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium algatas koostöös Tehnnilise Järelevalve Ametiga (TJA) avaliku konsultatsiooni, et selgitatada välja, millistesse piirkondadesse plaanivad sideettevõtted järgnevatel aastatel kiire interneti ehk vähemalt 30 Mbps allalaadimise kiirust võimaldavaid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke rajada.

Avaliku konsultatsiooni tähtaega on pikendatud kuni 16. veebruar 2018 kell 17:00 Eesti aja järgi, täpsema info leiate SIIT (177.89 KB, PDF)

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kirja, millega avalik konsultatsioon algatati, leiate SIIT (421.01 KB, PDF)

Avaliku konsultatsiooni tulemusena selgitatakse välja nn valged alad ehk kõik aadressid üle Eesti, kus praegu kiire internet puudub. Konsultatsiooni käigus kogub andmeid Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja infovahetus ettevõtjatega toimub e-posti aadressil lairiba@tja.ee 

Aadressobjektide kohta täna teada olevad võimalikud kaabelühenduse allalaadimiskiirused on leitavad siit: https://pilv.mkm.ee/s/66TkQBUiV36UEIz (xlsx, 48 MB). Avalik konsultatsioon toimub selle tabeli andmete põhjal.

Juhise andmetabeli lugemiseks ja täitmiseks leiate SIIT (190.07 KB, PDF)

 

Info olemasoleva taristu kohta, mida saab juurdepääsuvõrkude rajamiseks kasutada


Lähtudes ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.12.2017 kirjast nr. 13-2/17-0739/17-10637, millega algas avalik konsultatsioon, ja millega muuhulgas sooviti saada infot olemasoleva taristu kohta, mida saab juurdepääsuvõrkude rajamiseks kasutada, esitas Elektrilevi OÜ alljärgneva info.
 
Elektrilevile kuuluv taristu on märgitud Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardile, mille leiate SIIT
Elektrilevile kuuluva taristu kasutamise tingimused on kättesaadavad Elektrilevi kodulehelt- https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tehnilised-tingimused
Täiendavate küsimuste korral on kontaktisikuks Oliver Ruus-  oliver.ruus@elektrilevi.ee

 

Toetusmeetme tingimuste ja korra eelnõu


Eelnõude infosüsteemis on kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse "Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord" eelnõu:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d0e546d8-8c21-4f95-ab43-6958f80503b2#rHkX9npt

Palume soovi korral oma arvamus edastada e-posti aadressile info@mkm.ee

Selle määruse eelnõu tutvustamine sideettevõtjatele ja teistele huvitatud osapooltele toimub 13. aprillil 2018 kell 10:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Kohtumisel osalemise soovist koos osalejate nimedega palume teatada hiljemalt 11.04.2018 aadressile raigo.iling@mkm.ee