Sa oled siin

Tehnilise Järelevalve Amet

Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A
10614 Tallinn

  • Telefon:(+372) 667 2000
  • Faks:(+372) 667 2001
  • E-post:info@tja.ee
Kliki kaardil, et näha suuremalt
 

 

Kontaktid

Peadirektor ja otsealluvad

Nimi Asukoht Telephone E-post
Kaur Kajak peadirektor 6672150 kaur.kajak@tja.ee
Mariann Loide õigusnõunik 6672037 mariann.loide@tja.ee
Margit Tammistu jurist 6672041 margit.tammistu@tja.ee
Arvo Rammus nõunik 6672071 arvo.rammus@tja.ee
Merle Jürmann finantsnõunik 6672022 merle.jurmann@tja.ee

Üldosakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Tiina Raun osakonna juhataja 6672020 tiina.raun@tja.ee
Anu Võlma avalike suhete peaspetsialist 6672031 anu.volma@tja.ee
Maia Ivask varahalduse peaspetsialist 6672025 maia.ivask@tja.ee
Katrin Luuken juhiabi 6672011 katrin.luuken@tja.ee
Lea Baumann dokumendihalduse peaspetsialist 6672024 lea.baumann@tja.ee
Lembi Tasane spetsialist 6672000 lembi.tasane@tja.ee

Elektroonilise side teenistus

Nimi Asukoht Telephone E-post
Margus Krupp teenistuse juhataja peadirektori asetäitja 6672070 margus.krupp@tja.ee

Side-ja meediateenuste osakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Oliver Gailan osakonna juhataja 6672080 oliver.gailan@tja.ee
Erika Adams osakonna juhataja asetäitja 667 2072 erika.adams@tja.ee
Anne Tuisk peaspetsialist (teenuste järelevalve) 6672083 anne.tuisk@tja.ee
Helin Pertelson nõunik (meediateenused) 6672040 helin.pertelson@tja.ee
Henry Sarapuu peaspetsialist (sideteenuste järelevalve ja sertifitseerimisteenused) 6672081 henry.sarapuu@tja.ee
Kai Remmelkoor peaspetsialist (numbrilubade menetlemine ja numeratsiooni kasutamise järelevalve) 667 2077 kai.remmelkoor@tja.ee
Miko-Martti Mets peaspetsialist (sideteenused, numeratsiooni planeerimine ja järelevalve) 6672096 Miko-Martti.Mets@tja.ee
Peeter Sookruus nõunik (meediateenused) 667 2082 peeter.sookruus@tja.ee
Tais Vakrõõm peaspetsialist (meedia- ja sideteenused) 6672084 tais.vakroom@tja.ee

Sagedushalduse osakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Alo Einla osakonna juhataja 6672120 alo.einla@tja.ee
Tanel Vinkel osakonna juhataja asetäitja 6672090 tanel.vinkel@tja.ee
Aire Siinvert peaspetsialist (sageduskasutuse planeerimine ja järelevalve) 6672181 aire.siinvert@tja.ee
Endrik Kriisa peaspetsialist (sageduskasutuse planeerimine) 6672131 endrik.kriisa@tja.ee
Irena Lukas peaspetsialist (üldregulatsioon) 6672127 irena.lukas@tja.ee
Jaan Talisaar peaspetsialist (sageduskasutuse järelevalve) 6672100 jaan.talisaar@tja.ee
Kristiina Repp peaspetsialist (sageduskasutuse planeerimine ja järelevalve) 6672130 kristiina.repp@tja.ee
Külli Kopelmaa peaspetsialist (sageduslubade väljastamine) 6672128 kulli.kopelmaa@tja.ee
Lada Jostina peaspetsialist (sageduslubade väljastamine) 6672125 lada.jostina@tja.ee
Maret Ots peaspetsialist (seadmete nõuded) 6672092 maret.ots@tja.ee
Peter Joala peaspetsialist (sageduskasutuse järelevalve) 6672107 peter.joala@tja.ee
Priit Sulamägi peaspetsialist (sageduskasutuse planeerimine ja järelevalve) 667 2094 priit.sulamagi@tja.ee
Sirje Prees peaspetsialist (sageduslubade väljastamine) 6672126 sirje.prees@tja.ee
Tatjana Nigul peaspetsialist (sageduskasutuse järelevalve) 6672105 tatjana.nigul@tja.ee
Ulvi Valdaru peaspetsialist (sageduslubade väljastamine) 6672124 ulvi.valdaru@tja.ee
Ursula Oraby peaspetsialist (seadmete nõuete järelevalve) 6672095 ursula.oraby@tja.ee
Vladimir Jakovlev peaspetsialist (sageduskasutuse planeerimine) 6672123 vladimir.jakovlev@tja.ee

Sideturuosakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Rivo Mets osakonna juhataja 6672 021 rivo.mets@tja.ee
Peeter Lutsoja osakonna juhataja asetäitja 6672 002 peeter.lutsoja@tja.ee
Diana Fenenko peaspetsialist (sideteenuste hulgihindade järelevalve ja rahvusvahelised suhted) 6672 003 diana.fenenko@tja.ee
Evelin Kiik peaspetsialist (sideteenuste turuanalüüsid) 6672 093 evelin.kiik@tja.ee
Peep Veermets peaspetsialist (sidevõrkude sidumise ja juurdepääsu järelevalve) 6672 103 peep.veermets@tja.ee

Ehitusosakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Kati Tamtik juhataja 6672152 kati.tamtik@tja.ee
Valmond Mikli nõunik 667 2036 valmond.mikli@tja.ee
Arno Paikles peaspetsialist (kaevandamine) 6672185 arno.paikles@tja.ee
Arvo Kuld peaspetsialist (ehitusmaterjalide turujärelevalve)) 6672062 arvo.kuld@tja.ee
Ivi Nõmm peaspetsialist (ehitisregister) 6672151 ivi.nomm@tja.ee
Liis Piper peaspetsialist (MTR, kutsed, vette ehitamine) 6672 004 liis.piper@tja.ee
Margo Tauts peaspetsialist (ehitusjärelevalve) 6672154 margo.tauts@tja.ee
Merike Ring peaspetsialist (lõhkematerjalid ja pürotehnika) 6672186 merike.ring@tja.ee
Toomas Tamm peaspetsialist (ehitusmaterjalide turujärelevalve) 6672196 toomas.tamm@tja.ee

Tehnikaosakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Ingrid Teinemaa osakonna juhataja 6672170 ingrid.teinemaa@tja.ee
Priit Poschlin nõunik (mõõtevahendid) 6672193 priit.poschlin@tja.ee
Aivar Tuisk peaspetsialist (elektriseadmed) 6672162 aivar.tuisk@tja.ee
Alar Punson peaspetsialist (küttegaasiseadmed ja -paigaldised) 6672195 alar.punson@tja.ee
Henri Külm peaspetsialist (elektripaigaldised) 6672133 henri.kulm@tja.ee
Maanus Urb peaspetsialist (surveseadmed ja -paigaldised) 6672 177 maanus.urb@tja.ee
Meelis Kärt peaspetsialist (elektrpaigaldised) 6672161 meelis.kart@tja.ee
Reino Bürkland peaspetsialist (tõsteseadmed) 6672173 reino.burkland@tja.ee
Richard Saarman peaspetsialist (masinad) 6672175 richard.saarman@tja.ee
Siiri Kivioja peaspetsialist (ohtlike kemikaalide käitlemine) 6672172 siiri.kivioja@tja.ee
Sirje Arus peaspetsialist (ohtlike kemikaalide käitlemine) 6672171 sirje.arus@tja.ee
Taavi Lentso peaspetsialist (elektriseadmed) 6672164 taavi.lentso@tja.ee
Uku Lauri peaspetsialist (elektripaigaldised) 6672165 uku.lauri@tja.ee

Transporditeenistus

Nimi Asukoht Telephone E-post
Heigo Saare teenistuse juhataja peadirektori asetäitja 6672051 heigo.saare@tja.ee
Margus Meius nõunik 6672050 margus.meius@tja.ee

Transpordi investeeringute osakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Taavi Laja osakonna juhataja 6672 042 taavi.laja@tja.ee
Kristi Purik projektiekspert 667 2074 kristi.purik@tja.ee
Liina Tellisaar projektiekspert 6672030 liina.tellisaar@tja.ee
Maile Mäesalu projektiekspert 6672 005 maile.maesalu@tja.ee
Rando Kadopa projektiekspert 6672076 rando.kadopa@tja.ee
Ülle Kaldre projektiekspert 6672121 ulle.kaldre@tja.ee

Raudteeohutusosakond

Nimi Asukoht Telephone E-post
Kadi Zavadskis osakonna juhataja 6672064 kadi.zavadskis@tja.ee
Aleksei Gornev peaspetsialist (raudteeinfrastruktuur) 6672065 aleksei.gornev@tja.ee
Jaak Simon projektiekspert (eriprojektid) 6672043 jaak.simon@tja.ee
Karl Siim Peaspetsialist (raudteeveerem) 6672134 karl.siim@tja.ee
Kristel Künnap peaspetsialist (raudteeliiklus, reisijatevedu) 6672 054 kristel.kunnap@tja.ee
Kristina Fuks-Kuus peaspetsialist (planeeringud, raudtee kaitsevöönd, mitteavalik raudtee) 6672 063 kristina.fuks-kuus@tja.ee
Raido Kivikangur projektiekspert (eriprojektid) 6672032 raido.kivikangur@tja.ee
Tiit Linnas peaspetsialist (raudteeveerem) 6672053 tiit.linnas@tja.ee
Triinu Uiboleht Peaspetsialist (raudteeliiklus, kaubavedu) 6672108 triinu.uiboleht@tja.ee