Kõne lõpetamine fikseeritud sidevõrgus

IV ring:
 

Otsus Telefonivõrgus kõne lõpetamise turu muudatused (207.16 KB, PDF)

Otsuse lisa 1. Telefonivõrgus kõne lõpetamise turu muudatuste analüüs (260.69 KB, PDF)

Otsuse lisa 2. Komisjoni otsus juhtum EE 2019 2209 (140.12 KB, PDF)

Otsus 1-1018-332 1 (342.43 KB, PDF)

Lisa 1. Turu analüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine ja kohustuste kehtestamine (893.05 KB, PDF)

Lisa 3. Euroopa Komisjoni seisukoht (149.39 KB, PDF)

III ring:


Otsus_telefonivõrgus kõne lõpetamise hind ajavahemikuks 01.01.17 – 31.12.17 (312.11 KB, PDF)

Otsuse lisa_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE-2016-1917 (107.07 KB, PDF)

Otsus_Telefonivõrgus kõne lõpetamise hinna muutmine perioodiks 01.01.16-31.12.16 (314.82 KB, PDF)

Otsuse lisa 1_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE_2015_1787 (119.26 KB, PDF)

Otsus:
 

Lisa 1_Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas
kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine ja
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine
ning kohustuste kehtestamine
(1.14 MB, PDF)

Lisa 2_Hinnakontrolli kohustuse kehtestamisega kaasnev mõju sideettevõtjate
kõne lõpetamisega seotud tuludele ja teistele makstavatele tasudele
(246.8 KB, PDF)

Lisa 3.1_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1572: konkreetses
avalikus telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise
turg Eestis
(102.86 KB, PDF)

Lisa 3.2 (72.04 KB, PDF)

Lisa 4_Tehnilise Järelevalve Ameti 01.09.2014 „Konkreetses
telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne
lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
tunnistamise ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
määramata jätmise otsuse“ kavandi siseriikliku
konsultatsiooni tulemused
(600.18 KB, PDF)

Lisa 5_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1664: kõne lõpetamise
hulgiteenus konkreetses avalikus telefonivõrgus kindlaksmääratud
asukohas Eestis
(44.8 KB, PDF)