Testimine

Veebilehe WCAG 2.0 juhendi nõuetele vastavuse väljaselgitamiseks tuleb seda testida.

Testimise meetodid on:

 • Testimine automaatsete testimisvahenditega (testi viib läbi arvuti)

 • Testimine käsitsi (testi viib läbi inimene)

 • Mõlema eelneva testimisviidi kombineerimine

Automaatsed testid on tehtud selliselt, et nad leiaksid kindlat tüüpi tehnilisi puudusi, näiteks vigu HTML märgendikeeles. Samas ei suuda automaattest täita sisu lahti mõtestamist eeldavaid ülesandeid, näiteks aru saada, kas veebilehel on heli välja lülitamise mehhanism või mitte. Kuna heli väljalülitamise mehhanismi on võimalik teha väga erinevatel viisidel, siis pole kõiki lahenduse variante võimalik üheselt defineerida.

Käsitsi testimine tähendab, et inimene kontrollib veebilehe sisu ja HTML märgendikeele õigsust visuaalse ülevaatuse käigus. Käsitsi testimise eeliseks on testija võimel veebilehe sisu mõista ja sellest lähtuvalt teste planeerida ning teostada. Samas oleneb testi tulemus testija ettevalmistusest, näiteks võib olla teemasid, mis kaetakse väiksema põhjalikkusega, kuna testija ei ole vastava valdkonna spetsialist. Samuti võib inimene teha erinevalt automaatsest testist rohkem vigu.

Soovitatav on kasutada kombineeritud testimise meetodit. Kombineeritud meetodi puhul tuleb teha veebilehele ja selle alamlehtedele esmalt automaatsed testid, et tuvastada tehnilisi probleemkohti. Probleemikohti on soovitatav edasi täpsemalt analüüsida käsitsi, kuna automaatsete vahendite võimalused testimise läbiviimisel on piiratud.

Kindlasti tuleb käsitsi testimine läbi viia WCAG 2.0 edukriteeriumitele, mida automaatsete vahenditega ei ole võimalik testida (näiteks lehe sisu loogiline paiknemine, veateadete täpsus jms).

Testimise puhul on oluline defineerida, mida soovitakse testida ja testide järjekord. Alustage testimist avalehest ning esmalt tuvastage HTML märgendikeele süntaksivead (näiteks puuduvad koodirea alustamise või lõpetamise märgid < ja >). Süntaksivead võivad mõjutada automaatsete testide tulemusi, mistõttu on oluline süntaksivead kõrvaldada enne, kui ülejäänud automaatsete testidega edasi minnakse. Kui avalehe testimine annab tulemuse, et WCAG 2.0 soovitav tase on saavutatud, viige samalaadsed testid läbi ka veebilehe alamlehtedel.

Juhendis on iga A ja AA edukriteeriumi juures antud hinnang nõude automaatse testimise võimalikkusest.

 

 

Automaatse testimise vahendid

Allpool oleme välja toonud mõningad automaatse testimise vahendid, mis on kergesti kättesaadavad internetist ja millega testimine on andnud praktikas kõige usaldusväärsemaid tulemusi.

WAVE


WAVE on veebipõhine tööriist, mis analüüsib sisestatud URL-i ning kuvab lehe koos veebilehe juurdepääsetavuse nõuete täitmist selgitavate ikoonide ja indikaatoritega. Punased ikoonid viitavad tuvastatud probleemidele ja rohelised ikoonid juurdepääsevust parandavatele realiseeritud edukriteeriumitele. Tööriist sobib nii arendajaile kui ka tavalisele veebilehe toimetajale. Tööriista saab kasutada tasuta.

Töövahend Wave kasutajaliides

 

Total Validator


Total Validator on tööriist, mille baasversioon võimaldab tasuta analüüsida HTML märgendikeele süntaksivigu, vigaseid linke ja õigekeele vigu (kahjuks küll mitte eesti keeles). Tööriistast on olemas ka professionaali versioon, mis lisaks eelpool toodud funktsionaalsusele võimaldab analüüsida:

 • Mitut veebilehte korraga

 • CSSi

 • Autentimist vajavaid veebilehti

 • Vorme

Tööriist sobib pigem veebilehe arendajatele , kes kasutavad oma töös igapäevaselt HTML märgendikeelt. Tööriist on baasfunktsionaalsuses kättesaadav tasuta, kõikide funktsioonide kasutamine on tasuline.

Töövahend Total Validator kasutajaliides

 

HTML Markup Validation Service


HTML Markup Validation service on WCAG 2.0 loojate W3C välja töötatud veebipõhine vahend HTML, XHTML, SMIL, MathML jne märgendikeelte süntaksivigade tuvastamiseks. Tööriist sobib pigem veebilehe arendajatele ja toimetajatele, kes igapäevaselt HTML märgendikeelt kasutavad. Tööriist on kättesaadav tasuta.

Total Validator kasutajaliides

 

Käsitsi testimise vahendid

Lisaks automaatse testimise vahenditele saab ka käsitsi edukriteeriumite testimise hõlbustamiseks kasutada abivahendeid. Allpool on välja toodud mõningad vastavad näited.

Värvide kontrastsus


Edukriteeriumite 1.4.1, 1.4.3 ja 1.4.6 testimine eeldab teksti ja tausta kontrastsuse kontrolli. Üks lihtne võimalus kontrastsuse kontrolli läbiviimiseks on kasutada Snook.ca veebitööriista, mis toob välja tausta ja teksti vastavused AA ja AAA nõuetele. Tööriist sobib nii arendajaile, kui ka tavalisele veebilehe toimetajale kasutamiseks. Tööriist on kättesaadav tasuta.

Snook.ca veebitööriist värvide kontrollimiseks

 

Välgatuste arv mediafailides


Selleks, et testida kas välgatuste arv vastab edukriteeriumi 2.3.1 nõuetele ja ei tekita epileptikutel haigushooge, saab kasutada Photosensitive Epilepsy Analysis tööriista, mis toob visuaalsel graafikul välja meediafaili riskikohad. Tööriista saab kasutada tasuta.

Photosensitive Epilepsy Analysis tööriist

 

Loetavus värvipimedatele


Colorfilter tasuta tööriista on võimalik sisestada oma veebilehe aadress, et kontrollida, kuidas näeb seda veebilehte värvipime. Võimalik on testida värvipimedust kas kindla värvi (punane, roheline, sinine) suhtes või teha test kõigile värvipimeduse liikidele korraga, kui kuvada oma veebileht must-valgelt.

Värvipimeduse testimise tööriist Colorfilter

 

Loetavus erinevatel ekraanidel


Any Browser tööriista on võimalik sisestada oma veebilehe aadress, et kontrollida kuidas näeb see välja erinevate suurusega ekraanidel.

ScreenSizeTest tööriist

 

Ilma abivahenditeta testimine veebilehitsejas


Veebilehte testimine erinevate teksti suurustega


Enamik veebilehitsejaid võimaldab kasutajal muuta teksti suurust. Selleks tuleb suurendada tervet veebilehte (seadistuste all suurendus zoom)

Testimiseks tuleb suurendada teksti ning kontrollida:

 • Kas tekst ikka suureneb (näiteks pildikujul teksti korral suurenemist ei toimu)

 • Ega tekst ära ei kao või seda poolikult ei kuvata

 • Ega tekstid üksteise taha ei liigu

 • Kas nupud, vormi lehed jms jäävad kasutatavaks

 • Kas laused jäävad loetavaks ilma, et oleks vajalik veebilehte kerida

Suurendamine Internet Explorer veebilehitsejas

Suurendamine Google Chrome veebilehitsejas

 

Piltide ja heli välja lülitamine


Firefox


Mozilla Firefox-is puudub võimalus vaikimisi seadistustest piltide kuvamist ja heli mängimist välja lülitada. Piltide sisse ja välja lülitamiseks saab kasutada laiendust (näiteks Web Developer tööriistariba). Heli väljalülitamiseks saab kasutada operatsioonisüsteemi heliseadistusi.

Piltide väljalülitamine Web Developer tööriistariba laienduses

Chrome


Google Chrome-s puudub võimalus vaikimisi seadistustest helisid välja lülitada. Selleks saab kasutada kas laiendusi (näiteks MuteTab) või muuta operatsioonisüsteemi heliseadistusi.

Pilte saab Chrome-s välja lülitada kui kirjutada veebilehe aadressi sisestamise väljale chrome://settings/content ja vajutada Enter klahvi. Selle peale avaneb seadete aken, kust saab piltide kuvamise välja lülitada.

Piltide väljalülitamine Web Developer tööriistariba laienduses

Internet Explorer


Pilte ja heli saab välja lülitada täpsematest seadistustest (advanced settings). Selleks tuleb:

 • Vajutada seadistuste ikoonile, mis asub Internet Explorer-i veebilehitseja akna paremal ülanurgas

 • Valida interneti seadistused (Internet options)

 • Minna täpsemate seadistuste (Advanced) vahelehele

 • Kerida allapoole multimeedia seadistusteni

 • Vastavalt vajadusele lülitada heli ja pildid välja või sisse

Piltide ja heli väljalülitamine Internet Exploreris

 

Veebilehe navigeeritavuse testimine


Testimist saab läbi viia veebilehitsejates, mis toetavad klaviatuuriga navigeerimist (Firefox, Internet Explorer, Chrome ja Safari). Mac veebilehitsejates tuleb klaviatuuri seadetes (System Preferences -> Keyboard -> Shortcuts) sisse lülitada seadistus „All controls”

Testimiseks tuleb:

 • Vajutada hiirege veebilehe aadressi sisestamise väljale, panna hiir kõrvale ja seda rohkem mitte kasutada.

 • Tab klahvi kasutamisega proovida liikuda läbi kõigi lehe elementide ja erinevatele veebilehe elementidele (näiteks rippmenüüle või menüüribale). Shift+Tab klahvide kombinatsioon liigub tagasi.

 • Proovida sisestada mõne elemendi (näiteks rippmenüü) väärtus. Selleks tuleb Tab klahviga menüüelemendile minna, nooleklahvidega elemendi väärtus valida ning see Enter klahviga sisestada.

 

Viimati uuendatud: 6. Märts 2015