Talitlusvõime

Kasutajaliidese komponendid ja navigeerimine peavad olema talitlusvõimelised.

Puuetega ja eakatel inimestel võib esineda erinevaid motoorikahäireid. Motoorikahäire on koordinatsiooni puudumine, kus näiteks inimene ei kontrolli oma käte liikumist. Veebilehe loomisel tuleb silmas pidada, et motoorikahäiretega veebilehe kasutajatel oleksid kõik veebilehe funktsioonid kasutatavad.

Suunised

2.1 Juurdepääsetavus klaviatuuri abil

Teha kõik funktsioonid juurdepääsetavaks klaviatuuri abil.

Klaviatuur on kõige enam levinud veebilehtede navigeerimise vahend. Lisaks klaviatuurile peab olema võimalik kasutada ka muid navigeerimise vahendeid, kuid silmas peab pidama, et iga veebilehe funktsiooni saaks kasutada ka ainult klaviatuuriga.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

2.1.1 Klaviatuur »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.4.3 A, 2.4.7 AA, 3.1.1 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?
 

Puuetega ja eakatel inimestel võib esineda erinevaid motoorika ja nägemise probleeme, mistõttu võivad nad veebilehel navigeerimiseks kasutada ainult klaviatuuri või klaviatuuri ja hiirt kordamööda. Tagamaks neile veebilehe sisuga tutvumiseks võrdse võimaluse, tuleb tagada veebilehe funktsioonide toimimine klaviatuuri kasutades.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks
 

Veebilehtedel navigeerimine peab olema võimalik klaviatuuriga (vt Näide 1) ning ilma vajaduseta kindlal ajahetkel klahvivajutusi teha (näiteks funktsiooni kasutamiseks on vaja Enter klahvi vajutada kaks korda kahe sekundi jooksul). Selleks tuleb tuvastada kõik funktsioonid, mis peaksid olema klaviatuuriga kasutatavad ning nende kasutamist klaviatuuriga testida.

Klaviatuurilt veebilehe funktsionaalsuse saadavuse parendamiseks võib kasutada järgnevaid võtteid:

 • Luua paralleelsed funktsioonid hiire ja klaviatuuri käskluste töötlemiseks.
 • Kasutada veebilehe linkidel ja nuppudel onclick funktsiooni klaviatuuri kasutamise võimaldamiseks. Onclick määrab funktsiooni, mida rakendatakse lingile või nupule hiirevajutuse tegemisel või sellele klaviatuuri fookuse viimisel ja Enter või tühiku klahvi vajutamisel.

Klaviatuuri kasutamine ei ole vajalik funktsioonide korral, mis eeldavad vabakäelist sisendit nagu joonistamine või mõningad mängud.

Ei ole soovitatav veebilehe spetsiifiliste klahvide või klahvikombinatsioonide seadistamine, kuna see võib minna konflikti puuetega inimeste abivahendites (ekraanilugeja) kasutatavate klahvide või klahvikombinatsioonidega.

Illustreeriv näide
Näide 1: Klaviatuuriga navigeeritavus

Hea näide: Eesti Panga veebilehel on kõik lehe komponendid Tab klahviga navigeeritavad ning viimasel veebilehe elemendil Tab-klahvi vajutamisel liigutakse veebilehe esimesele elemendile.

Halb näide: Delfi kaardi veebilehel on Tab klahvi kasutamisega navigeeritav ainult veebilehe ülemisel real olevad nupud. Kaardi enda funktsionaalsust pole klaviatuuriga võimalik kasutada.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.1.2 Klaviatuurilõksu puudumine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid Puuduvad
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?
 

Klaviatuurilõksuks nimetatakse olukorda, kus klaviatuuriga veebilehe funktsiooni juurde saab, aga sealt ära enam mitte. Kui puudega inimene saab veebilehe funktsioone klaviatuuriga kasutada, on oluline tagada, et tal oleks võimalik selle funktsiooni juurest klaviatuuriga ka mujale liikuda.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks
 

Veebilehti tuleb testida võimalike klaviatuurilõksude tuvastamiseks (vt Näide 1). Selleks on kõige lihtsam moodus proovida klaviatuuriga kõiki veebilehe funktsioone kasutada.

Veebilehel peab olema võimalik liikuda Tab klahvi või nooleklahvidega. HTML ja CSS tehnoloogiat kasutavatel veebilehtedel toimivad need klahvid enamasti ilma täiendava seadistuseta.

Juhul, kui veebilehel tuleb funktsiooni pealt ära liikumiseks kasutada Tab klahvist või nooleklahvidest erinevaid klahve, peab selle kohta andma selged juhised. WCAG 2.0 metoodika ei kirjelda kahjuks täpsemalt, millisel viisil tuleb juhiseid anda, et puuetega inimesed need veebilehelt alati üles leiaks. Seetõttu on soovitatav pigem vaikimisi klahvide kasutamine.

Illustreeriv näide
Näide 1: Klaviatuurilõksu puudumine

Hea näide: Ravimiameti veebilehel on toodud veebivorm, kus Tab klahviga on võimalik kõik lehe elemendid läbi käia ja kui viimase elemendi peal Tab klahvi vajutada, liigub kursor tagasi esimesele elemendile.

Halb näide: Mozilla veebilehel on toodud online tekstiredaktori näidisleht. Tab klahviga on lehel võimalik siseneda tekstiredaktori väljale, kuid sealt väljumiseks tuleb kasutada hiire abi, sest tekstiredaktor tõlgendab järgnevaid Tab klahvi vajutusi rea taanetena.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.2 Piisav aeg

Anda kasutajatele piisavalt aega sisu lugemiseks ja kasutamiseks.

Puuetega inimestel läheb tavaliselt veebilehe lugemiseks rohkem aega kui tavakasutajal. Juhul, kui veebilehe ülesehitus on selline, et informatsiooni näidatakse ainult piiratud aja jooksul, võib see oluliselt vähendada puuetega inimeste võimalusi sisust aru saada.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

2.2.1 Ajalimiidi muudetavus »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.2.2 A, 2.2.3 AAA, 2.2.4 AAA, 2.2.5 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Kui informatsioon veebilehel on saadaval ainult piiratud aja jooksul, tuleb puudega kasutajale võimaldada veebilehe sisuga tutvumiseks piisav aeg.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Ajapiirangut kasutatakse sageli kõrgendatud turvanõuetega veebilehtedel (näiteks internetipank), kus kasutajasessioon aegub automaatselt kehtestatud ajalimiidi jooksul täiendavate toimingute mittetegemisel. Ajapiirangu rakendamise korral tuleb:

 • enne ajapiirangu rakendamist (piiranguga veebilehele liikumist) küsida ajapiirangu seadistusi täpsustav küsimus. Selleks võib kasutada sissejuhatavat veebilehte, mis enne ajapiirangut rakendavale veebilehele sisenemist võimaldab piirangu välja lülitada või vähemalt 10 kordseks pikendada või
 • hoiatada kasutajat, kui ajapiirang hakkab lõppema ning võimaldada tal ajapiirangut muuta (vähemalt 10 korda) (vt Näide 1).

Alternatiivina võib lühikese ajavahemiku järel järjehoidjana salvestada kasutaja sisestatud andmed ning sisus paiknemise asukoht, et ajapiirangu lõppemise tõttu katkestatud ühenduse taastamisel oleks võimalik jätkata sealt, kus tegevus pooleli jäi.

Illustreeriv näide
Näide 1: Ajapiirangu muutmisse küsimus

Internetipank küsib enne sesiooni lõpetamist, kas soovitakse jätkata. Kui sooviavaldus laekub pikendatakse sessiooni kestvust.

Ajapiirangu edasilükkamise võimalus interneti pangas

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.2.2 Ajutine katkestamine, peatamine, peitmine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Oluline, rakendada, kui võimalik
Seotud edukriteeriumid 2.2.1 A, 2.3.1 A, 2.3.2 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?
 

Vilkuv, liikuv ja automaatselt ennast uuendav informatsioon võib osale puuetega inimestest olla raskesti jälgitav (mõistetav). Selleks, et sellistel puuetega inimestel oleks sisust arusaamine ja selle jälgimine lihtsam, tuleb veebilehele luua võimalus:

 • Enam kui viis sekundit kestva, muu sisuga paralleelselt esitatava ning vaikimisi käivitatava vilkuva, liikuva sisu ajutiseks katkestamiseks, peatamiseks või peitmiseks.
 • Muu sisuga paralleelselt esitatava ning vaikimisi käivitatava automaatselt uueneva sisu ajutiseks katkestamiseks, peatamiseks või peitmiseks.
Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Vilkuvat, liikuvat ja automaatselt uuendatavat sisu:

 • Peab olema võimalik peatada ja sisse lülitada viisil, mis võimaldab peatamise kohast sisuga tutvumist jätkata (vt Näide 1).
 • Tuleb võimaluse korral luua nii, et see vilguks või liiguks vähem kui viis sekundit.
 • Peab olema võimalik väljalülitada või lehte uuesti laadida, ilma vilkuvat, liikuvat ja automaatselt uuenevat sisu kuvamata.
Illustreeriv näide
Näide 1: Liikuva sisu sisse-ja väljalülitamine

Hea näide: Republic of Code veebileht.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.3 Haigushood

Mitte kavandada sisu viisil, mis teadaolevalt põhjustab haigushooge.

Leidub kasutajaid (näiteks epileptikud), kellel võib vilkuv sisu esile kutsuda haigushooge. Veebilehe loomisel peab sellise olukorra tekkimist ette nägema ja haigushoogude tekitamist ennetama.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

2.3.1 Kolm välgatust või allpool piirmäära »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Automaatselt
Sihtgrupp Motoorikahäirega inimene, epileptik Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Oluline, rakendada, kui võimalik
Seotud edukriteeriumid 2.2.2 A, 2.3.2 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?
 

Selleks, et välgatused ei kujutaks teatud puudega inimestele ohtu, näiteks haigushoogu epileptikule, tuleb veebileht teha nii ohutuks kui võimalik. Üks võimalus selleks on piirata vilkuva sisu välgatuste arvu.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks
 

Veebilehele ei tohi lisada midagi, mis välgataks rohkem kui kolm korda sekundis, välja arvatud juhul, kui välgatav ala on suhteliselt väike, välgu kontrastsus on madal ning ei sisalda liialt punast värvi.

Illustreeriv näide
Näide 1: Halb näide vilkuvast sisust

Halva näitena vilkuvast sisust võib välja tuua Angelfire veebilehe.

Vilkuvat sisu saab kontrollida tööriistaga Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT).

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.4 Navigeeritavus

Tagada kasutajatele võimalused navigeerimiseks, sisu leidmiseks ja oma asukoha määramiseks.

Kasutajad võivad vajada abi veebilehel navigeerimisel või linkide kasutamisel.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

2.4.1 Sisuplokkide vahelejätmine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.4.5 AA, 3.2.3 AA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?
 

Veebilehel võib esineda korduvaid sisuplokke (näiteks menüüdega sisuplokk), mis sisaldavad peamisi navigeerimise elemente. Kui veebilehe vaatamisel kasutada ekraanilugejat, loetakse sellised sisuplokid uuesti ette. Selline kordamine võib takistada puudega inimesele juurdepääsu päris sisule.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks
 

Veebilehel peab olema spetsiaalne sisu vahele jätmist võimaldav viide (vt Näide 1).

HTML 5 tehnoloogia võimaldab korduva sisu kirjeldamiseks kasutada <nav> elementi, mida puuetega inimeste abivahendid oskavad vajadusel ignoreerida (vt Näide 2).

2.4.2 Lehe tiitel »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Toimetaja, arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.4.5 AA, 2.4.8 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Kasutaja peab ilma kogu veebilehe sisu läbilugemata suutma kiiresti hinnata, millisel veebilehel ta paikneb ning millist sisu konkreetne veebileht sisaldab. Selleks on vaja kasutada lehtedel tiitleid.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Veebilehe pealkiri ehk tiitel kuvatakse veebilehitseja akna ülaservas. Lisaks kuvatakse pealkiri ka otsimootorite tulemustes. Seetõttu on soovitatav igale veebi(lehe) alamlehele lisada alamlehe sisu või otstarvet kirjeldav pealkiri.

Lisatav pealkiri peaks olema lühike ja tabav. Kui veebilehel kasutatakse menüüsid, siis võiks pealkiri sisaldada parasjagu valitud menüüvaliku nimetust.

Halvaks praktikaks võib lugeda sama pealkirja (näiteks organisatsiooni nime) kasutamist kõikidel veebilehe alamlehtedel, sest see ei anna kasutajale mingit infot, kus ta lehel parasjagu paikneb.

Illustreeriv näide
Näide 1: Lehe tiitel

HTML dokumendis kasutatakse lehe tiitli loomiseks päise <title> elementi.

<head>
<title> Avaleht kontaktandmetega </title>
</head>

Alljärgnevalt on lehe tiitli näide toodud veebilehitseja aknas.

Veebilehe tiitli näide veebilehitseja aknas

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.4.3 Fokuseerimise järjekord »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 1.3.2 A, 2.1.1 A, 2.4.7 AA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?

Kasutajad peavad saama veebilehel navigeerida (ka ainult klaviatuuri kasutades) sisu arvestavas loogilises järjekorras.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks

Viidetel, vormi elementidel jms navigeerimine peab toimuma loogiliselt ja intuitiivselt (vt Näide 1).

Illustreeriv näide
Näide 1: Fokuseerimise järjekord

Fokuseerimise järjekord on eriti oluline paljude linkide või keerukate sisestusvormidega veebilehtedel. Kui informatsiooni esitatakse mitmes tulbas, ei pruugi vaikimisi elementide fokuseerimise järjekord olla vastavuses veebilehe sisu loogilise järjekorraga.

Allolevatel piltidel on toodud veebivorm, kus saab sisestada enda, abikaasa ja lapse andmed. Sisestuslahtrid on esitatud tulpadena, mis on tabeli vormindusega loodud. Kuna tabeleid kirjeldatakse vasakult paremale ja ülevalt alla, siis on vaikimisi fokuseerimise järjekord alljärgnev (tähistatud numbritega).

Halb näide fokusseerimise järjekorrast veebilehel

Selline järgnevus on kasutajale ebamugav, kuna andmete sisestamiseks isiku kaupa tuleb iga väli hiire abil (või korduvate Tab klahvi vajutustega) valida. Korrektseks vormistuseks tuleb igale väljale kirjeldada sobiv tabindex atribuudi väärtus.

<input type=”text” name=”abikaasa_eesnimi” tabindex=”2” />

Korrektselt vormistatud fokuseerimise järjekord on toodud alljärgneval pildil.

Hea näide fokusseerimise järjekorrast veebilehel

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.4.4 Lingi otstarve (kontekstis) »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Toimetaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 1.4.9 AAA, 3.2.4 AA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Puuetega inimeste jaoks võivad probleeme tekitada lingid, mille puhul ei ole selgelt aru saada, kuhu viidatakse. Näiteks lingi kasutamine kirjeldusega „Loe edasi” (eriti mitu korda samal lehel) ei anna pimedale või tähelepanuhäirega inimesele vajalikku teavet lingi sisu kohta.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Teave lingi adressaadi või toimingu kohta peab olema antud edasi, kas:

 • Lingi tekstiga (vt Näide 1)
 • Ümbritseva kontekstiga (näiteks lause või tabeli veerg, mis on muudetud lingiks)
 • Kirjelduse abiteksti (title) atribuudiga, mida kuvatakse lingi fokuseerimisel (vt Näide 2)
 • Alternatiivse kirjeldusega, kui pilti kasutatakse lingina (vt Näide 3)

Lisaks tuleb veel võimalusel kontrollida, et:

 • Selgitav tekst oleks enne viidet
 • Samasse kohta viitavad lingid oleksid sama kirjeldusega
 • Erinevatesse kohtadesse viitavad lingid oleksid alati erineva kirjeldusega
 • Kasutajat hoiatataks, kui link avab uue akna (vt Näide 4)
Illustreerivad näited
Näide 1: Viide selgitava tekstiga
<a href=”href=http://www.ostatargalt.ee">
Abi kasutatud auto ostmisel</a>
Näide 2: Abiteksti (title) atribuudiga lingile täiendava kirjelduse lisamine
<a href=http://www.ostatargalt.ee title=”Abi kasutatud auto ostmisel”>autoostjale</a>
Näide 3: Alternatiivse kirjeldusega informatsiooni andmine pildi kasutamisel lingina
<a href=”http://www.ostatargalt.ee”><img src=”auto.jpg” alt=”Abi kasutatud auto ostmisel” /></a>
Näide 4: Uue akna avamine koos abitekstiga
<a href=http://www.ostatargalt.ee target=”_blank”
title=„See link avab uue akna”>Abi kasutatud auto ostmisel</a>
Näide 5: Näited 1, 2, 4 veebilehitsejas kuvatuna koos puuetega inimest abistavate abitekstidega.
Vormi lahtrile nimetuse lisamine

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.4.5 Mitu võimalust »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Vähem oluline
Seotud edukriteeriumid 1.4.2 A, 2.4.1 A, 2.4.2 A, 2.4.8 AAA, 3.2.3 AA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Leidub puuetega kasutajaid, kellel on raskusi veebilehtedel oma asukoha määramisega ning lehelt lehele navigeerimisega. Selliste kasutajate jaoks peab olema loodud rohkem kui üks võimalus erinevate veebilehtede leidmiseks.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Puuetega inimestele tuleb luua kogu veebilehe struktuuri kirjeldav ja erinevatele veebilehtedele viitav HTML-keeles sisukorraga veebileht. Sisukorrale juurdepääsu võimaldamiseks tuleb veebilehe alguses kasutada otseviidet sarnaselt edukriteeriumile 2.4.1 (vt Näide 1).

Kuna puuetega inimestel võib olla raskusi sisukorrast arusaamisega, tuleb igal veebilehel võimaldada lisaks sisukorrale ka otsimise funktsioon. Otsimise funktsioon on soovitatav paigutada veebilehe päisesse (vt Näide 1).

Viidet sisukorrale ja otsingu vormile ei pea lisama veebilehtedele, mida kuvatakse teatud tegevuste teostamise ehk protsessi tulemusena. Näiteks ei pea sisukorra viidet või otsingu vormi lisama pärast arve koostamist kuvatavale arve kinnituslehele.

Illustreeriv näide
Näide 1: Lingid päises

Hea näide on Eesti Panga veebileht, kus lehe päises on otsing, sisukord ja otselink vaegnägijate seadistustele.

Näide Eesti panga veebilehest, kus lehe päises on otsing, sisukord ja otselink vaegnägija seadistustele

Näide 2: Alamlehtedel navigeerimine

Hea näide on RIA veebileht, kus alamlehe asukohta veebilehel on võimalik tuvastada mitmel erineval viisil:

 1. vasakul asuvast navigeermismenüüst
 2. lehe päise all asuvast navigeerimisribast
 3. lehe päises asuvalt sisukaardilt

Näide RIA veebilehest, kus alamlehe asukohta veebilehel on võimalik tuvastada mitmel erineval viisil

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.4.6 Pealkirja sildid »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Automaatselt
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Toimetaja, arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 1.3.1 A, 1.3.2 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Leidub puuetega inimesi, kelle jaoks teeb sisu paremini arusaadavaks selle väiksemateks struktureeritud osadeks jaotamine. See meetod aitab eelkõige halva mälu ja keskendumisvõimega inimesi, kuid ka pimedaid ja vaegnägijaid.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Sisu osadeks jaotamisel tuleb kasutada selle struktureerimiseks informatiivseid pealkirju ja vajadusel (näiteks teema muutus) ka alampealkirju. Pealkirjad aitavad puuetega inimestel kiiremini sisust ülevaadet saada ja võimaldavad ebahuvitavat sisu vahele jätta (vt Näide 1).

Pealkirjade lisamisel on oluline järgida eri taseme pealkirjade õiget järjekorda. Kõrgema taseme pealkiri peab olema alati eespool madalama taseme pealkirjast. Hea tava järgi lisatakse veebilehele või alamlehele ainult üks esimese taseme pealkiri, mis kirjeldab konkreetse alamlehe sisu või otstarvet. Sageli dubleerib esimese taseme pealkiri alamlehe päisesse lisatud pealkirja (vt edukriteerium 2.4.2).

Lisaks tuleb ka kõik veebilehe elemendid, nagu näiteks vormid, otsingu moodulid, vidinad jms sildistada (vt Näide 2).

Illustreerivad näited
Näide 1: Pealkirjad

Pealkiri HTML märgendikeeles:

<h1>Kõige tähtsam pealkiri</h1>

kuni

<h6>Kõige vähem tähtis pealkiri</h6>

Pealkirjad kuvatuna veebilehitsejas:

Pealkirja hierarhia näide
Näide 2: Vormi väljade sildistamine

Vormides, kus kasutaja saab sisestada andmeid, näiteks oma nime, tuleb vormi lahtritele lisada silt HTML parameetriga (label for=””).

<label for="nimi">Nimi *</label>

Tavakasutaja jaoks ei muutu visuaalselt midagi, aga puuetega inimeste jaoks tekitab see lisavõimaluse kohe sisestamise kohale liikuda, kui vormi välja nimetusele vajutada. Hea näide ühest sellisest vormist W3Schools veebilehel.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

2.4.7 Nähtav fookus »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.1.1 A, 2.4.3 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Puuetega inimesed, kes kasutavad klaviatuuri peavad saama näha, kus nad veebilehel paiknevad ehk kus paikneb kursor.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Selleks, et veebilehte oleks klaviatuuriga mugav kasutada, peab kursori ekraanil paiknemine hästi tajutav olema. Seepärast tuleb objekt, kus kursor paikneb, muust sisust eristada (vt Näide 1). Seda tehakse enamasti CSS tehnoloogiaga, mille abil kuvatakse kursori paiknemiskohal olevale objektile raam või muudetakse selle objekti taustavärvi (vt Näide 2).

Illustreerivad näited
Näide 1: Kursori eristamine

Kui liikuda klaviatuuri abil veebilehel olevate linkide vahel, saab fokuseeritud elemendi esile tõsta CSS (:focus) direktiiviga. Näiteks järgnev CSS kood kuvab fokuseeritud lingi ümber ühe punkti paksuse rohelise raami.

a:focus {
    outline: green solid 1px;
}

Veebilehel kuvades näeb fokusseeritud link välja nagu alljärgneval pildil:

Näide fokuseeritavast lingist

Kui lingid ei ole ülalkirjeldatud viisil esile tõstetud, on Tab klahviga veebilehel liikumine keeruline ning raske aru saada, milline link on parasjagu fokuseeritud. Näiteks Eesti maavalitsuste veebilehtedel selline tähistus puudub, kuigi Tab klahviga on linkide vahel võimalik liikuda ning see liikumine toimub loogilises järjekorras. Alloleval pildil on toodud Harju Maavalitsuse veebileht, kus klaviatuuri abil on fookus viidud menüüvalikule Maavalitsus, kuid visuaalselt ei ole seda võimalik tuvastada muul viisil kui veebilehitsejas ekraani alumisse vasakusse nurka kuvatud lingi veebiaadressilt.
Näide veebilehest, kus klaviatuuri paiknemist ja fookust ei ole võimalik visuaalselt tuvastada

Näide 2: Kursori eristamine vormil

Üks hea näide, kus vormi sisestamise välja peale vajutamisel muudetakse välja taustavärvi W3Schools veebilehel.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

 

AAA edukriteeriumid

WCAG 2.0 AAA taseme edukriteeriumid kehtestavad samade põhimõtete ja suuniste kohta rangemad nõuded kui A ja AA taseme edukriteeriumid. 

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 19.03.2012 käskkirjaga nr 12-0106 kinnitatud „Veebide koosvõime raamistik” versioonile 1.0, on A ja AA taseme edukriteeriumite nõuete täitmine avaliku sektori veebilehtedel kohustuslik ja AAA taseme edukriteeriumite järgimine soovituslik. Kuigi teiste sektorite veebilehtedele pole WCAG 2.0 järgimine ühegi õigusaktiga kohustuslikuks tehtud, on seda siiski soovitatav teha, kuna tagab veebis oleva informatsiooni loetavuse ka erivajadustega inimestele.

AAA taseme edukriteeriumite täitmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata eelkõige puuetega inimestele suunatud veebilehtede ja veebipõhiste infosüsteemide arendamisel. Samuti lihtsustab mitmete AAA taseme edukriteeriumite nõuete täitmine veebilehe või infosüsteemi kasutamist piiratud võimalustega oludes: näiteks ereda päikesevalguse käes viibimisel, töötamisel kinnastega või ebatraditsiooniliste juhtseadmetega (kuulhiir, gürohiir, metallist turvaklaviatuur).

Järgnevalt on välja toodud ülevaade talitlusvõime põhimõtte all kehtestatud AAA taseme edukriteeriumite olulisematest nõuetest koos selgitustega, millal on otstarbekas nende täitmisele suuremat rõhku panna.

 

2.2.3 Ajastamise puudumine – Erinevalt AA tasemest, kehtestab edukriteerium 2.2.3 veebilehele igasuguste ajapiirangute kaotamise nõude. Valdavalt kasutatakse veebilehtedel ajastamist turvakaalutlustel, kus kasutajasessioon lõpetatakse pikema pausi järel automaatselt. Sageli on soovitud turvataseme säilitamine võimalik täiendavate füüsiliste isikutuvastustehnoloogiate (ID-kaart, lähivälja märk-NFC) kasutamisega. Siis võib kasutajasessioon olla ajapiiranguta. Kasutajasessiooni saab sellisel juhul lõpetada ID-kaardi lugejast eemaldamise või kasutaja lahkumisel arvuti juurest.

2.2.5 Uuesti autentimine – Erinevalt AA tasemest, tuleb edukriteeriumi 2.2.5 täitmiseks, lisaks sessiooni ajalimiidi pikendamisele, võimaldada juba sisestatud andmete automaatne salvestamine. See tähendab, et ajapiirangu rakendumisel ja ühenduse uuestiloomisel, saab kasutaja oma pooleli jäänud tegevusi samast kohast eelnevalt sisestatud andmetega jätkata. Selle meetme täitmisele tuleb suuremat rõhku pöörata siis, kui kasutussessiooni vältel täidetakse mahukaid vorme või kasutatakse veebilehte ebatraditsiooniliste sisestusvahenditega (puuteekraanil kuvatav klaviatuur, tööstusseadmete juhtpaneelid jms). Sellisel juhul on kasutaja jaoks väga ebamugav ja aeganõudev andmete uuesti sisestamine pärast kasutussessiooni aegumist.

2.4.8 Asukoht – Edukriteerium täiendava asukohaviida (breadcrumb ehk navigeerimisriba) kasutamise kohta. Asukoha viide annab lisainfot, millisel veebilehe osal kasutaja parajasti paikneb. Näiteks asukoha viide on asutuse kontaktide lehe päises kuvatav liigendus „Avaleht>Asutuse nimi>Kontaktid ja töötajad. Edukriteeriumi rakendamist soovitatakse kaaluda veebilehtedel, millel edastatakse suures mahus struktureeritud infot ning kus kasutajal on vaja erinevate infoplokkide vahel liikuda.

2.4.10 Alajaotuse pealkirjad – Edukriteerium näeb ette veebilehe sisu liigendamise paljudeks alamlehtedeks ja peatükkideks ning iga teema kohta alapealkirja loomist. Mahukat informatsiooni edastavatel veebilehtedel võib see aidata nii puudega inimesel kui tavakasutajal sisust paremini aru saada, seda eriti kui kasutajat huvitab ainult konkreetne alateema mahukama sisuteema raames.

Talitlusvõime põhimõtte teisi AAA taseme edukriteeriume (2.1.3, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.2, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10) saab vaadata WCAG 2.0 ametlikust tõlkest.

 

Viimati uuendatud: 9. Märts 2015