Kontrollküsimustikud

 

WCAG 2.0 edukriteeriumid on struktureeritud sisuliste teemade kaupa, kuid nende rakendamine toimub erinevatel veebilehe arhitektuurilistel tasemetel. Seetõttu on erinevatel veebilehe haldamisega seotud rollide esindajatel keeruline jälgida, kas kõik edukriteeriumid on vajalikul määral rakendatud. 

Olukorra lihtsustamiseks on toimetajatele/tekstisisestajatele ja veebilehe tellijale/vastuvõtjale koostatud kontrollküsimustikud, mis esitavad konkreetse loetelu punktidest, mida rolli esindaja saab kasutada WCAG 2.0 nõuete täitmiseks.

Erinevad veebilehe haldamise rollid
 

Toimetaja küsimustiku rõhuasetus on veebilehele lisatava sisu (tekstide, piltide ja videomaterjali) nõuetekohasel sisestamisel. Veebilehe tellija/vastuvõtja kontrollküsimustik keskendub lehekülje kujundamisele, vormindamisele ja kontrastinõuete kontrollimisele ning puuetega inimeste jaoks lisafunktsionaalsuse loomisele.

Kontrollküsimustikud

Toimetajale

Tajutavus »

1.1.1 Mittetekstiline sisu (tase A)

Kas tekstilised alternatiivsed kirjeldused on lisatud:

 • Kõikidele olulist informatsiooni edasi andvatele piltidele?

 • Veebilehte integreeritud sisu edasi andvale meediale nagu audio ja video?

 • Olulistele ikoonidele ja nuppudele?

 • Inimkasutaja ja arvutikasutaja (roboti) eristamise (CAPTCHA) moodulile?

 • Vormi lahtritele, kuhu kasutaja saab sisu sisestada?

1.2.1 Ainult heliline ja ainult videopõhine sisuesitus (eelsalvestatud sisu puhul) (tase A)
 • Kas helilist sisu edasi andva faili puhul on lisatud kogu sisu edasi andev tekstiline transkriptsioon?

 • Kas video või animatsiooni puhul on lisatud kogu sisu edasi andev tekstiline transkriptsioon või helikirjeldus, mis lisaks dialoogile kirjeldaks kogu heli- või videoga edasi antavat olulist sisu?

1.2.2 Tiitrid (eelsalvestatud sisu puhul) (tase A)
 • Kas heliga eelsalvestatud videosisule on lisatud subtiitrid?

1.2.3 Helikirjeldus või alternatiivmeedium (eelsalvestatud sisu puhul) (tase A)
 • Kas videole on lisatud sisu kirjeldav transkriptsioon teksti kujul või link videofaili alternatiivsele versioonile, kus video originaalne helivoog on asendatud helikirjeldusega?

1.2.4 Tiitrid (reaalajas edastatava sisu puhul) (tase AA)
 • Kas heliga reaalajas edastatavale videosisule on võimalus lisada subtiitreid?

1.2.5 Helikirjeldus (eelsalvestatud sisu puhul) (tase AA)
 • Kas videole on lisatud link videofaili alternatiivsele versioonile, kus video originaalne helivoog on asendatud helikirjeldusega?

1.3.1 Teave ja seosed (tase A)
 • Kas kasutatakse korrektselt pealkirju (Heading 1 – Heading 6), taandeid ning teksti eristamise vahendeid?

 • Kas tabelites kasutatakse tabulatsiooni ning korrektset HTML märgendikeelt väljade sidumiseks pealkirjadega?

 • Kas vormide sisestusväljad on varustatud selgitava kirjeldusega?

1.3.2 Tähenduslik järjestus (tase A)
 • Kas sisu järjestus on sama nii veebisirvijas kuvatuna kui ka HTML märgendikeeles?

1.3.3 Aistingulised omadused (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et objekti aistinguliste omaduste kirjeldamisel kasutataks ühe asemel mitut alternatiivset tunnust, nagu näiteks objekti asukoht, kuju, nimetus või mõõtmed?

1.4.1 Värvikasutus (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et veebilehel ei antaks infot edasi ainult värvidega, vaid värvi kasutataks ka teksti, selle rasvaseks tegemise või mõnel muul viisil eristamise eesmärgil?

 • Kas on kontrollitud, et kui linkide eristamiseks kasutatakse ainult värve, oleks lingi teksti ja tausta kontrastsuse erinevuse suhe vähemalt 3:1 ning lingi eristamiseks oleksid kasutusel lisaks värvile täiendavad lisameetodid (nt lingi automaatne allajoonimine)?

1.4.2 Helitugevuse kontrollimine (tase A)
 • Kas heli, mis hakkab lehe laadimisel automaatselt mängima ja mängib kauem kui kolm sekundit, on võimalik veebilehel asuva heli kontrollriba abil välja lülitada või vähemalt helitugevusega reguleerida?

1.4.3 Kontrast (miinimumnõue) (tase AA)
 • Kas teksti ja tausta ning tekstiga piltide kontrastisuhe on vähemalt 4.5:1?

 • Kas suurel tekstil kontrastisuhe on vähemalt 3:1?

1.4.5 Pildivormingus tekst (tase AA)
 • Kui veebilehel kasutatakse pildivormingus teksti, siis kas seda on võimalik asendada tavalise tekstiga?

 • Kui veebilehel kasutatakse pildivormingus teksti ning seda ei ole võimalik asendada tavalise tekstiga, kas siis pildi juurde on lisatud alternatiivne kirjeldus teksti kujul?

Sulge küsimustik »

Talitlusvõime »

2.3.1 Kolm välgatust või allpool piirmäära (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et veebileht ei sisaldaks midagi, mis välgataks rohkem kui kolm korda sekundis, välja arvatud juhul, kui välgatav ala on suhteliselt väike, välgu kontrastsus on madal ning välgatus ei sisalda liialt punast värvi?

2.4.2 Lehe tiitel (tase A)
 • Kas veebilehtedel kasutatakse lehe sisu kirjeldavaid tiitleid?

2.4.4 Lingi otstarve (kontekstis) (tase A)
 • Kas kõikide linkide eesmärk on lingi teksti ja viidet ümbritseva konteksti kaudu üheselt tuvastatav?

 • Kas on kontrollitud, et veebilehel ei leiduks sama tekstiga linke, mis viitavad erinevatesse kohtadesse?

2.4.6 Pealkirjad ja sildid (tase AA)
 • Kas veebileht on pealkirjadega jaotatud sisust lähtuvalt piisavalt väikesteks struktureeritud osadeks?

Sulge küsimustik »

Mõistetavus »

3.3.2 Sildid või instruktsioonid (tase A)
 • Kas juhul, kui vorm nõuab kasutaja sisendit, on lisatud oodatava sisendi kohta täiendavad sildid või instruktsioonid?

 • Kas kasutajale antakse vormivea korral tekstilisi instruktsioone võimalikku lahenduse leidmiseks?

3.3.4 Vigade ennetamine (juriidika, rahandus, andmestikud) (tase AA)
 • Kas juhul, kui veebilehel on võimalik võtta juriidilisi või finantsilisi kohustusi või olulisi andmeid muuta ja kustutada, on tagatud võimalus ka kohustuste tühistamiseks ning andmete vigade parandamiseks ja kinnitamiseks?

Sulge küsimustik »

Töökindlus »

Töökindluse põhimõtte all toimetajale kontrollküsimusi ei ole.

Küsimustik arendajale ja veebilehe tellijale/vastuvõtjale

Tajutavus »

1.1.1 Mittetekstiline sisu (tase A)

Kas tekstilisi alternatiivseid kirjeldusi on võimalik lisada:

 • Kõikidele olulist informatsiooni edasi andvatele piltidele?

 • Veebilehte integreeritud sisu edasi andvale meediale nagu audio ja video?

 • Olulistele ikoonidele ja nuppudele?

 • Inimkasutaja ja arvutrkasutaja (roboti) eristamise (CAPTCHA) moodulile?

 • Vormi lahtritele, kuhu kasutaja saab sisu sisestada?

1.2.1 Ainult heliline ja ainult videopõhine sisuesitus (eelsalvestatud sisu puhul) (tase A)
 • Kas helilist sisu edasi andva faili puhul on loodud võimalus lisada tekstiline transkriptsioon?

 • Kas video või animatsiooni puhul on loodud võimalus lisada tekstiline transkriptsioon või helikirjeldus, mis võimaldaks kirjeldada lisaks dialoogile kogu heli- või videoga edasi antavat olulist sisu?

1.2.4 Tiitrid (reaalajas edastatava sisu puhul) (tase AA)
 • Kas heliga reaalajas edastatavale videosisule on võimalus lisada subtiitreid?

1.3.1 Teave ja seosed (tase A)
 • Kas kasutatakse korrektset HTML märgendikeele süntaksit pealkirjade <h1>, taanete <ul>,<ol>, teksti eristamiseks <strong> ?

 • Kas tabelites kasutatakse tabulatsiooni ning korrektset HTML märgendikeelt väljade sidumiseks pealkirjadega?

 • Kas vormide sisestusväljad on varustatud selgitava kirjeldusega?

1.3.3 Aistingulised omadused (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et objekti aistinguliste omaduste kirjeldamisel kasutataks ühe asemel mitut alternatiivset tunnust, nagu näiteks objekti asukoht, kuju, nimetus või mõõtmed?

1.4.1 Värvikasutus (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et veebilehel ei antaks infot edasi ainult värvidega, vaid värvi kasutataks ka teksti, selle rasvaseks tegemise või mõnel muul viisil eristamise eesmärgil?

 • Kas on kontrollitud, et kui linkide eristamiseks kasutatakse ainult värve, siis oleks lingi teksti ja tausta kontrastsuse erinevuse suhe vähemalt 3:1 ning lingi eristamiseks oleksid kasutusel lisaks värvile täiendavad lisameetodid (nt lingi automaatne allajoonimine)?

1.4.2 Helitugevuse kontrollimine (tase A)
 • Kas heli, mis hakkab lehe laadimisel automaatselt mängima ja mängib kauem kui kolm sekundit, on võimalik veebilehel asuva heli kontrollriba abil välja lülitada või vähemalt helitugevusega reguleerida?

 • Kas taustaheli välja lülitamise ja/või helitugevuse reguleerimise lahendus on olemas juhuks, kui taustaheli plaanitakse hiljem lisada?

1.4.3 Kontrast (miinimumnõue) (tase AA)
 • Kas teksti ja tausta ning tekstiga piltide kontrastisuhe on vähemalt 4.5:1?

 • Kas suurel tekstil kontrastisuhe on vähemalt 3:1?

1.4.4 Teksti suuruse muutmine (tase AA)
 • Kas veebilehe sisu jääb arusaadavaks ning lehe funktsionaalsus säilib, kui veebilehte testida enamlevinud veebilehitsejatega suurendusega 200%?

1.4.5 Pildivormingus tekst (tase AA)
 • Kui veebilehel kasutatakse pildivormingus teksti, siis kas seda oleks võimalik asendada tavalise tekstiga?

 • Kui veebilehel kasutatakse pildivormingus teksti ning seda ei ole võimalik asendada tavalise tekstiga, kas siis pildi juurde on lisatud alternatiivne kirjeldus teksti kujul?

Sulge küsimustik »

Talitlusvõime »

2.1.1 Klaviatuur (tase A)
 • Kas kogu veebilehe funktsionaalsus on ainult klaviatuuri abil navigeeritav?

 • Kas on kontrollitud, et veebilehe spetsiifilised klahvikombinatsioonid ei kattuks enimlevinud veebilehitsejate ja ekraanilugejate vaikimisi klahvikombinatsioonidega?

2.1.2 Klaviatuurilõksu puudumine (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et klaviatuuriga navigeerimisel ei tekiks olukorda, kus klaviatuuriga veebilehe funktsiooni juurde saab, aga sealt ära enam mitte?

2.2.1 Ajalimiidi muudetavus (tase A)

Kas sisust tingitud ajapiirangu korral on tagatud:

 • sisu paiknemine ja sisestatud andmete salvestamine viisil, mis võimaldab ajapiirangu lõppemise tõttu katkenud ühenduse uuesti loomisel samast kohast jätkata?

 • et enne piiranguga veebilehele liikumist küsitaks kasutajalt ajapiirangu seadistusi täpsustav küsimus, mis võimaldaks piirang välja lülitada või vähemalt 10-kordseks pikendada?

 • et kasutajat hoiatataks, kui ajapiirang hakkab lõppema ning võimaldataks tal ajapiirangut muuta (vähemalt 10 korda)?

2.2.2 Ajalimiidi muudetavus (tase A)

Kas sisust tingitud ajapiirangu korral on veebilehel loodud võimalus:

 • Enam kui viis sekundit kestva, muu sisuga paralleelselt esitatava ning vaikimisi käivitatava vilkuva, liikuva sisu ajutiseks katkestamiseks, peatamiseks või peitmiseks?

 • Muu sisuga paralleelselt esitatava ning vaikimisi käivitatava automaatselt uueneva sisu ajutiseks katkestamiseks, peatamiseks või peitmiseks?

2.3.1 Kolm välgatust või allpool piirmäära (tase A)
 • Kas on kontrollitud, et veebileht ei sisaldaks midagi, mis välgataks rohkem kui kolm korda sekundis välja arvatud juhul, kui välgatav ala on suhteliselt väike, välgu kontrastsus on madal ning välgatus ei sisalda liialt punast värvi?

2.4.1 Sisuplokkide vahelejätmine (tase A)
 • Kas veebilehel on spetsiaalne korduvat sisu vahelejätmist võimaldav viide (nt menüüriba)?

2.4.2 Lehe tiitel (tase A)
 • Kas veebilehtedel kasutatakse lehe sisu kirjeldavaid tiitleid?

2.4.3 Fokuseerimise järjekord (tase A)
 • Kas veebilehel saab navigeerida (ka ainult klaviatuuri kasutades) loogilises järjekorras, mis lähtuks sisust?

2.4.5 Mitu võimalust (tase AA)
 • Kas veebilehel on rohkem kui üks võimalus (otsing, menüüriba, sisukord) erinevate alamlehtede leidmiseks?

2.4.6 Pealkirjad ja sildid (tase AA)
 • Kas veebilehte saab pealkirjadega jaotada piisavalt väikesteks struktureeritud osadeks?

2.4.7 Nähtav fookus (tase AA)
 • Kas klaviatuuriga veebilehel navigeerimisel on kursori paiknemine selgelt eristatav?

Sulge küsimustik »

Mõistetavus »

3.1.1 Lehekülje keel (tase A)
 • Kas HTML märgendikoodis on igale veebilehele defineeritud õige keeleseadistus?

3.1.2 Tekstiosade keel (tase AA)
 • Kas HTML märgendikoodis on veebilehe üldisest keelest erinevas keeles oleval sisul defineeritud eraldi keeleseadistus?

3.2.1 Fokuseerimine (tase A)

Kas on kontrollitud, et veebivormi väljadele fokuseerimisel:

 • Ei avane ükski nupp või viide?

 • Ei toimu vormil oleva informatsiooni saatmine?

 • Ei avane hüpikaken (pop-up)?

 • Ei toimu liikumine teisele veebilehe elemendile?

 • Ei toimu midagi muud, mis oluliselt muudaks veebilehe väljanägemist?

3.2.2 Sisestamine (tase A)

Kas on kontrollitud, et:

 • Vormis olevad andmeid ei esitataks pärast kõikide andmeväljade täitmist automaatselt vormi haldajale?

 • Vormi välja täitmise järel ei liiguks fookus automaatselt järgmisele väljale?

 • Klaviatuuri nupu (näiteks Enter) vajutamisel vormil ei esitataks automaatselt andmeid vormi haldajale?

3.2.3 Läbivalt ühtne navigeerimine (tase AA)

Kas on kontrollitud, et:

 • Navigeerimise menüüd oleks paigutatud alati samasse kohta?

 • Navigeerimise menüüde komponendid kuvataks alati samas järjestuses?

 • Standardsed elemendid (näiteks otsinguväli või link lehe sisukorrale) oleks alati samas kohas?

3.2.4 Läbivalt ühtne määratlus (tase AA)
 • Kas sama funktsionaalsusega komponendid (nt RSS ikoonid) on läbivalt erinevatel veebilehtedel üheselt identifitseeritavad?

3.3.1 Vea tuvastamine (tase A)
 • Kas vormi täitmisel tekkinud vea korral esitatakse veateade teksti kujul ning kas veateated annavad adekvaatset informatsiooni vea olemuse ja võimalike lahendusvariantide kohta?

3.3.2 Sildid või instruktsioonid (tase A)
 • Kas juhul, kui vorm nõuab kasutaja sisendit, on lisatud oodatava sisendi kohta täiendavad sildid või instruktsioonid?

 • Kas kasutajale antakse vormi täitmisel tehtud vea korral tekstilisi instruktsioone võimalikku lahenduse leidmiseks?

3.3.3 Soovitus vea korral (tase AA)
 • Kas kasutajale soovitatakse vormis sisestusvea tegemisel võimalikku lahendusvarianti?

3.3.4 Vigade ennetamine (juriidika, rahandus, andmestikud) (tase AA)
 • Kas juhul, kui veebilehel on võimalik võtta juriidilisi või finantsilisi kohustusi või olulisi andmeid muuta ja kustutada, on tagatud võimalus ka kohustuste tühistamiseks ning andmete vigade parandamiseks ja kinnitamiseks?

Sulge küsimustik »

Töökindlus »

4.1.1 Sõelumine/liigendamine (tase A)
 • Kas veebilehel kasutatakse HTML/XHTML märgendikeelt korrektselt?

4.1.2 Nimi, roll, väärtus (tase A)
 • Kas arendajad ja kolmandate osapoolte komponendid kasutavad HTML/XHTML märgendikeelt korrektselt?

Sulge küsimustik »

 

Viimati uuendatud: 9. Märts 2015