Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+

Foto: Julius Jansson

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on käsil transpordi ja liikuvuse arengukava koostamine, et panna paika valdkonna pikaajalised eesmärgid.

Arengukava loomine on oluline, et võimaldada ohutu, kiire ja tehnoloogiliselt uuenduslik transpordisektor, -taristu ning konkurentsivõimeline logistikasektor. Eelkõige peame leidma viise, kuidas pöörata suuremat tähelepanu keskkonnahoiule, digitaliseerimisele ja Eesti ühendamisele maailmaga. Seda nii maa- ja linnapiirkondades kui ka rahvusvaheliste ühenduste ja kaubaveo konkurentsivõime tarbeks.

Arengukava koostamisel on esmatähtis 2019. ja 2020. aastail rahvaga läbiviidavatest töögruppidest saadav teave, mis võetakse aluseks ja põimitakse Rahvusvahelise Transpordifoorumi poolt loodava alusuuringuga, et panna paika 2021+ visioon, mille suunas liikuda.

 

Räägi kaasa transpordi valdkonna arendamises

Soovime luua visiooni, mis võtab arvesse sinu reaalseid vajadusi!

Osale töötubades

Sul on võimalus osa võtta üritustest, kus arutatakse liikuvuse ja transpordi tuleviku lahenduste üle.

Sinu häält võetakse kuulda ning lõpptulemusena kinnitab arengukava Vabariigi Valitsus.

Materjalid

Siin saad tutvuda kõigi materjalidega, mis töörühmade tulemusel koostatakse.

Altpoolt leiad töötubade protokollid, järeldused ning kohtumiste slaidid.
 

Võta meiega ühendust

Transpordi ja liikuvuse arengukava koostamist koordineerib MKM-i transpordi arengu ja investeeringute osakond.

Kui sul on tekkinud küsimusi, siis kirjuta meile:

 • Indrek Gailan, indrek.gailan [at] mkm.ee
 • Ursula Sarnet, ursula.sarnet [at] mkm.ee

Ajakava

Uue arengukava väljatöötamine algas 2019. aasta alguses ja esialgse plaanikohaselt otsustab Vabariigi Valitsus arengukava kinnitamise 2020. aasta detsembris.

 • Vabariigi Valitsus kinnitas transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ koostamise
 • Linna-, maapiirkondade ning rahvusvaheliste ühenduste ja konkurentsivõime töörühmades esmane ideekorje
 • Avalik debatt Arvamusfestivalil
 • Teine ideekorje läbi investeerimisseminari "Kui me oleksime valitsus" 
 • Esmase transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ eelnõu arutelud töörühmades
 • Rahvusvahelise Transpordi Foorumi analüüs
 • Keskkonnamõjude strateegiline hindamine
 • Uue arengukava mõjude hinnang
 • Vabariigi valitsus kinnitab arengukava
 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
 


 

Toimunud üritused

 

 • 11. aprill 2019 toimus arengukava koostamise avaüritus
 • Ajavahemikul 30. mai – 12. juuni 2019 toimusid linna-, maapiirkondade ning rahvusvaheliste ühenduste ja konkurentsivõime töörühmade esimesed kohtumised
 • Ajavahemikul 17. juuni – 9. august 2019. toimusid Sillamäel, Vändras ja Krootusel kaasamisseminarid
 • 2019. sügisel toimusid Tallinnas ja Tartus investeerimisseminarid "Kui me oleksime valitsus"
 • 18.-19. veebruaril 2020, tutvustas Rahvusvaheline Transpordi Foorum esmaseid analüüsi tulemusi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

17.09.2019 investeerimisseminar "Kui me oleksime valitsus"

17.09.2019 investeerimisseminar "Kui me oleksime valitsus"

 

Viimati uuendatud: 2. Märts 2020