Sa oled siin

Euroopa Liit ja rahvusvaheline koostöö

Eesti majandust mõjutavad oluliselt Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevad võimalused ja kohustused. 

 

Eesti avatud majanduse käekäiku mõjutavad nii üleilmsed kui piirkondlikud arengud, seega on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse lahutamatu osa olla nendest arengutest teadlik, neis kaasa rääkida ja neid mõjutada nii kahe- kui mitmepoolselt, sealhulgas rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Euroopa Liidu seadusandlus seab suuna või reguleerib pea kõiki Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ulatusliku valitsemisala valdkondi. Eesti huvide edendamisel on oluline Euroopa Liidu seadusandluse otsustusprotsessis aktiivselt kaasa rääkida.

 

 

Euroopa Liit ja rahvusvaheline koostöö

Valdkonnad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välissuhted jagunevad peamiselt kahes järgnevas suunas: 

Euroopa Liit

Ministeerium seisab ELis majanduse konkurentsivõime ja taristute arendamise eest, esindab Eesti huvisid kahes Euroopa Liidu Nõukogus ja osaleb Eesti 2018. aasta eesistumise ettevalmistamisel.
Vaata lisa Euroopa Liidu lehelt »

Rahvusvaheline koostöö

Olulisemad rahvusvahelised majandusorganisatsioonid, millega Eesti teeb koostööd, on OECD ja Maailma Kaubandusorganisatsioon.  
Vaata lisa rahvusvahelise koostöö lehelt »

 

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond
 

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna ametnikud on:

  • Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
    erialadiplomaadid Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis ja OECD juures Pariisis.
  • Euroopa Liidu koordinaatorid Tallinnas, kes korraldavad ministeeriumi, Eesti Euroopa Liidu alalise esinduse ja teiste ministeeriumide vahelist teabevahetust ning seisukohtade ettevalmistamist Euroopa Liidu asjade suhtes.
  • Rahvusvahelise koostöö koordinaatorid Tallinnas, kelle ülesanne on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
    juhtkonna välissuhtluse ja rahvusvahelise koostöö korraldamine, sealhulgas välisdelegatsioonide vastuvõtu koordineerimine.

 

Viimati uuendatud: 2. Juuni 2014