Transpordivaldkonna projektiekspert

Kui sa soovid seista struktuuritoetuse kohustuste korrektse ja õiguspärane kasutamise eest ja oled valmis panustama valdkonna arengusse, siis tule kandideerima!

Projektieksperdi ülesanne on:

 • Euroopa Liidu abifondidest kaasrahastatud projektide korrektse ja tulemusliku täitmise üle järelevalve teostamine
 • toetuse taotluste menetlemine
 • projektides läbiviidavate hangete üle kontrolli teostamine ning toetuse saaja nõustamine hangete läbiviimisega seotud küsimustes
 • väljamaksetaotluste ning projektiaruannete menetlemine
 • projektide tulemuslikkusele hinnangu andmine ning vastavasisuline aruandlus
 • arvamuse kujundamine ning esitamine transpordivaldkonna projektide elluviimisel
 • osalemine töögruppide töös, parimate praktikate ja lahenduste hindamine, vahendamine ning rakendamine
 • sisendi andmine valdkonna strateegia loomisesse, nende täiustamine
 • toetuse saajate nõustamine, ametkondade konsulteerimine seonduvates küsimustes ja praktikas avaldunud kitsaskohtade täpsustamine õigusloome töös

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust (soovitavalt avaliku halduse, majanduse ja/või tehnika alane)
 • orienteerumist Euroopa Liidu ja Eesti vastavas seadusandluses
 • analüüsivõimet, täpsust ja korrektsust
 • head koostöö- ja suhtlemisoskust
 • eesti keele oskust C1 tasemel 
 • inglise keele oskust vähemalt B2 tasemel

Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd toetavas meeskonnas, võimalust kaasa rääkida valdkonna poliitika rakendamisel.

Asukoht: Sõle 23A, 10614, Tallinn, Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri (ühes palgasooviga) 27. augustiks tiina.raun@tja.ee     
Lisainfo: Tiina Raun telefon 667 2020