A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:51

EST ENG RUS

Prindi

Eritasandilised ristmikud

Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel

Projekti eesmärgiks on parandada ohutust tiheda liiklusega raudteeülesõidukohtadel, muutes need mitmetasandilisteks. Probleemsed raudteeülesõidukohad valiti välja DE-Consult GmbH poolt 2006. aastal läbi viidud suuremate TEN-T võrgustikul asetsevate raudteeülesõidukohtade riskianalüüsi tulemusena, võttes arvesse kohalike omavalitsuste valmidust tagada projekti kaasfinantseerimine.

Projekti toetatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist kokku 37 489 412 krooni ulatuses.

Projekti raames projekteeritakse kokku 6 Tallinnas, Tartus, Rakverel ning Tapal asuvat raudteeülesõitu kahetasandilistena. Täiendavat informatsiooni projekti kohta on võimalik saada AS Teede Tehnokeskus koduleheküljelt aadressiga www.teed.ee/raudtee/index.htm