A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:56

EST ENG RUS

Prindi

Elektriseadmed

Elektriseadme kasutamisel tuleb tagada inimese elu ja tervise, asja ning keskkonna ohutus. Elektriseadme võib kasutusele võtta, kui see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu. Elektriseadet tuleb kasutada ettenähtud otstarbel ja viisil, järgides seadme kasutusele võtmisele kehtestatud nõudeid.

Elektriseadme võib turule lasta, kui:

• see vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
• ettenähtud juhtudel on selle nõuetele vastavus kehtestatud korras tõendatud
• see on varustatud nõutava märgistuse ning teabega
• see on varustatud vastavusmärgiga (CE-märgis), kui viimane on nõutav.