A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

Prindi

Elektriohutus

Elektriohutuse valdkonnas on Tehnilise Järelevalve Ameti ülesanded:

1) elektriseadmete turujärelevalve - elektriseade peab olema ohutu ja varustatud vajaliku teabe ning märgistusega

2) elektriseadmete ja -paigaldiste elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavuse järelevalve - elektriseade/paigaldis ei tohi tekitada häiringuid ja peab olema ise piisavalt häirekindel

3) elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike ainete sisalduse järelevalve – elektri- ja elektroonikaseadmed ei tohi sisaldada üle lubatava määra ohtlikke aineid (nt kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid, elavhõbedat)

4) elektripaigaldiste riiklik järelevalve - elektripaigaldise kasutamine peab olema ohutu ja sellel peab ettenähtud juhtudel olema tehtud audit ning määratud kasutamise järelevaataja (käidukorraldaja)

5) elektritöö ettevõtjate tegevuse järelevalve - elektritöö tegemiseks peab ettevõtja olema esitanud majandustegevuse teate, omama kompetentsusega töid juhtivat isikut ning järgima elektritöödel elektriohutusnõudeid

5) auditi tegijate ja personali sertifitseerimise asutuste tegevuse järelevalve - need asutused peavad olema akrediteeritud vastavas valdkonnas, olema oma töös sõltumatud ja asjatundlikud ning omama vajalikke teadmisi ja vahendeid

6) elektriõnnetuste põhjuste väljaselgitamine ja nende põhjal vajadusel ennetavate meetmete kavandamine õnnetuste vältimiseks.