A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

Prindi

Ehitus

Tehnilise Järelevalve Ameti tegevused ehitusvaldkonnas: 

• ehitise ehitusseadustikus kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine, eelkõige ehitise kasutusjärgse ohutuse kontrollimine

• sideehitise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise, riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise ja ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine

• riigi eriplaneeringu alusel ehitatud ehitise riigi eriplaneeringule ja muudele nõuetele vastavuse kontrollimine

• hoone energiatõhususe, energiamärgiste ja energiaauditi suhtes kehtestatud nõuete täitmise kontrollimine

• ettevõtjale ja pädevale isikule esitatud nõuete täitmise kontrollimine

• ehitustoodete nõuetele vastavuse kontrollimine