A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:43

EST ENG RUS

Prindi

Teise Euroopa Majanduspiirkonna ettevõtjale kehtivad nõuded

Vastavalt Euroopa Liidu teenuse direktiivi rakendamise seadusele on teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi teenuse osutajal õigus Eestis ajutiselt teenust osutada. Sellisele ettevõtjale ei kohaldu Eestis vastutava isiku olemasolu ja majandustegevuse registris registreeringu olemasolu kohustus.

Kui ettevõtja soovib alustada Eestis Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELT C 83, 30.03.2010, lk 47–199) artikli 57 mõistes ajutiselt teenuste osutamist siis 01.07.2014 jõustunud MsüS-i kohaselt ei pea teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi teenuse osutaja Eestis ajutiselt teenuse pakkumiseks TJA-le teavitust esitama.