Tehnilise Järelevalve Amet kuulutab välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks sagedusalas 2500–2690 MHz.

Avaliku konkursi eesmärk on võimaldada sideettevõtjatel kasutada täiendavat sagedusressurssi 100 MHz ulatuses vastavalt nende sideteenuste arendamise vajadustele. Avalikule konkursile pannakse viis sagedusluba, mille alusel saavad elektroonilise side ettevõtjad hakata arendama muuhulgas ka järgmise põlvkonna mobiilside tehnoloogiaid.

Kõik sagedusload väljastatakse enampakkumisel.
Info konkursi läbiviimise korra, osalejatele esitatud tingimuste ja avalduste esitamise tähtaja kohta on kättesaadav Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel .