A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:43

EST ENG RUS

Prindi

Aparatuuri nõuetele vasatavuse tõendamine

Aparatuuri nõuetele vastavust hindab tootja, kes annab välja vastavusdeklaratsiooni milles ta deklareerib aparatuuri vastavust R&TTE direktiivi nõuetele, ja märgistab aparatuuri vastavusmärgiga. Vastavusdeklaratsioon on kirjalik kinnitus, et aparatuur vastab sellele õigusaktiga esitatud põhinõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud nõuetele vastavuse tõendamise korda. Vt määrust Aparatuuri märgistamise ja vastavusmärgi paigaldamise ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord.

Vastavusdeklaratsioonis (Declaration of Conformity) peab sisalduma järgmine teave:

  • tootja nimi ja aadress
  • aparatuuri nimetus, tüüp või mudel
  • viited standarditele, millele aparatuur vastab (ohutus, elektromagnetiline ühilduvus, raadiosageduste efektiivne kasutamine)
  • kinnitus, et aparatuur vastab asjakohastele põhinõuetele
  • teavitatud asutuse tunnusnumber (kui vastavushindamisel on kaasatud teavitatud asutus)
  • vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht
  • väljaandja nimi ja allkiri või tema esindaja nimi ja allkiri