A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:59

EST ENG RUS

Prindi

Andmesideteenuse andmeedastuskiirus

Universaalteenuse raames pakutav andmesideteenus peab võimaldama allalaadimiskiirust kuni 56 kbit/s ja peab tagama lõppkasutajale toimiva internetiühenduse. Toimivaks internetiühenduseks on ühendus, mis tagab lõppkasutajale riigi poolt pakutavate E-teenuste kättesaadavuse, näiteks võimaluse kasutada X-tee keskkonda või esitada andmeid elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.